Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

El Consell subvenciona amb 120.000 euros activitats de formació per a persones majors a les universitats públiques valencianes

12/07/2023
  • La finalitat és millorar les capacitats formatives, la integració i el desenvolupament social de les persones majors de 55 anys

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció de cinc convenis de col·laboració de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital amb la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) i la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), amb l’objecte subvencionar la realització d’activitats dirigides al col·lectiu de persones majors durant el curs acadèmic 2022-23.

La Generalitat finança amb 24.000 euros cadascuna de les cinc universitats valencianes, impulsant, en aquest sentit, la posada en marxa d’una oferta formativa dirigida al col·lectiu de persones majors de 55 anys, que contribuïsca a millorar les seues capacitats, tant des d’un punt de vista de formació acadèmica com de la seua integració i desenvolupament social.

Amb el desenvolupament d’aquestes activitats es pretén crear un lloc de trobada intergeneracional on els alumnes compartisquen una experiència cultural, a través de diverses matèries, impartides fonamentalment per professores i professors universitaris i complementades amb diverses activitats socioculturals.

Universitat de València

La Nau Gran i la Nau Gran Gandia promouen activitats de difusió i divulgació dels coneixements de la ciència i la cultura de totes les persones en qualsevol període de la seua vida als campus de Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot i Gandia.

En concret, la Nau Gran ofereix una oferta educativa composta per nou itineraris, els quals, si se superen 45 crèdits troncals i els 30 optatius, donen dret a l’obtenció del Diploma Nau Gran, dos d’Alts Estudis, cursos monogràfics i altres activitats com ara conferències, visites guiades i intercanvis acadèmics.

Per la seua banda, el Centre Internacional de Gandia de la UV realitza activitats formatives dirigides a persones majors de 50 anys a través d’un itinerari d’Humanitats i Ciències Socials amb un total de 600 hores distribuïdes en tres cursos acadèmics, amb la possibilitat de continuar amb un segon cicle superior o d’especialització, que comprén dos cursos acadèmics més.

Universitat Politècnica de València

La Universitat Sènior organitza una oferta formativa de caràcter universitari, específicament per a majors de 55 anys, als tres campus de la UPV: Vera, Alcoi i Gandia.

L’oferta inclou una diplomatura sènior que consta de tres cursos acadèmics que conjuminen formació acadèmica amb activitats culturals, que proporcionen el títol de Diplomat Sènior UPV, Cursos Sènior i Cursos Monogràfics.

Aquestes activitats es complementen amb la programació de jornades, conferències, tallers i activitats d’intercanvi d’estudiants sènior amb programes de majors d’altres universitats espanyoles o estrangeres.

Universitat d’Alacant

La UA ofereix el Diploma Sènior, especialment orientat i adaptat a un col·lectiu adult i amb experiència viscuda, que combina sessions teòriques i pràctiques.

El programa està dissenyat per professorat universitari i consta de 72 crèdits, la qual cosa equival a 720 hores lectives. Cada persona es pot matricular durant el curs acadèmic, que es desenvolupa d’octubre a juny, en un mínim d’una assignatura, que tindrà una duració mínima de 20 hores lectives.

Entre les assignatures que es poden cursar destaquen: Salut i Qualitat de Vida; El teu Mòbil des de Zero; Art i Dona; la Unió Europea davant de les Grans Crisis Polítiques, o Medicina Bàsica.

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Les Aules universitàries de l’experiència imparteixen enguany una nova oferta formativa en format presencial a les seus d’Altea, Benidorm, el Campello, Elx, Ibi i Orihuela.

El programa complet s’estructura en dos cursos acadèmics amb 7 assignatures cadascun i una duració de 15 hores cada assignatura, i es complementa amb un bloc de 5 seminaris, a més de diverses activitats culturals, com ara un taller de lectura, de ràdio o habilitats socials i artístiques a través de les arts escèniques.

Universitat Jaume I de Castelló

A través del programa Universitat per a Majors, l’UJI ofereix a l’estudiantat la titulació universitària Graduat Sènior.

El programa consta de 120 crèdits acadèmics distribuïts en tres anys acadèmics, incloent-hi la realització d’un projecte final de grau. Una vegada superat el grau, l’estudiantat té la possibilitat de cursar algun dels postgraus sènior que s’ofereixen de manera bianual.