Justícia i Interior

El Consell organitza amb l'Ajuntament de la Nucia cursos de formació per a certificar consumidors i consumidores com a persones expertes en l'ús de pólvora

05/09/2023
  • La formació està dirigida a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos d'una utilització inadequada d'artificis pirotècnics

El Consell ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Justícia i Interior i l'Ajuntament de la Nucia per a organitzar cursos de formació perquè consumidors i consumidores siguen reconeguts com a persones expertes (CRE) en l'ús d'articles pirotècnics. La vigència del conveni serà de quatre anys.

La formació està dirigida i orientada a la conscienciació ciutadana dels possibles riscos que poden derivar-se d'una utilització inadequada dels productes pirotècnics. 

En aquest sentit, els cursos també versaran sobre la prevenció, articulació i divulgació dels protocols d'actuació en cas d'accident durant la celebració de les seues festivitats religioses, culturals i tradicionals. 

La Conselleria de Justícia i Interior és l'encarregada de desenvolupar les funcions de control i supervisió sobre el temari, exàmens, assistència de l'alumnat als cursos i qualsevol altra qüestió que considere necessària per a l'aplicació correcta de la normativa vigent sobre la matèria. A més, s'encarregarà d'expedir el certificat acreditatiu de la formació rebuda.

Per a articular aquests cursos, la Conselleria posa a la disposició de l'Ajuntament de la Nucia, organitzador d'aquests, una plataforma informàtica accessible a través de l'adreça següent: consulteu.