Justícia i Interior

El Consell renova la comanda de gestió per a extingir incendis forestals amb el Consorci de Bombers de València

12/09/2023
  • Destina 1.340.000 euros per a gestionar els mitjans d'extinció del Servici de Bombers Forestals de la Generalitat durant l'any 2023

El Consell ha aprovat la pròrroga del conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i el Consorci de Bombers de València relatiu al Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a la província de València. 

L'encàrrec al Consorci comprén la gestió i direcció operativa dels mitjans del Servici de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, amb un pressupost d'1.340.000 euros per a 2023.

En virtut de l'acord, les activitats de gestió tindran un caràcter merament material i tècnic. El Consorci disposarà del seu propi personal operatiu, de personal tècnic forestal i de coordinadors o coordinadores forestals per a la direcció de les labors d'extinció d'incendis, a més de programar i supervisar les activitats diàries dels mitjans del Servici de Bombers Forestals de la Generalitat a la província de València.

També disposarà dels coordinadors o coordinadores forestals necessaris per a gestionar i supervisar el servici. Cada persona tindrà assignat, de manera permanent, un nombre d'unitats de bombers forestals anuals i de reforç.

Per part seua, el personal tècnic forestal s'encarregarà de planificar, organitzar i supervisar les activitats diàries d'entrenament, pràctiques de maneig i manteniment dels equips, eines mecàniques i manuals i equips de comunicacions, que realitzen les unitats a càrrec seu. 

A més, hauran de tutelar les pràctiques especialitzades que realitzen les unitats a càrrec seu i dirigir les actuacions que se'ls encarreguen amb motiu de situacions d'emergència.