Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova un conveni amb la Universitat de València per a un programa d’intervenció amb hòmens que han exercit la violència de gènere

19/09/2023
  • La finalitat és previndre la reincidència i protegir les dones víctimes, els seus fills i filles, així com futures parelles d’estos hòmens
  • L’import de la subvenció d’este programa d’intervenció i prevenció de la violència de gènere ascendix a 60.000 euros

 

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat Habitatge i la Universitat de València (UV) per a desenvolupar programes d’intervenció psicosocial en hòmens que han exercit violència de gènere o es troben en risc d’exercir-la.

L’import d’este conveni ascendix a 60.000 euros i té com a objectiu la intervenció amb hòmens maltractadors per a promoure un canvi en la seua conducta, previndre la reincidència i protegir les víctimes, els seus fills i filles, així com futures parelles d’estos hòmens.

A través d’esta col·laboració, l’equip del programa ‘Contexto’ del Departament de Psicologia Social de la Universitat de València realitzarà la intervenció amb els hòmens que exercixen violència sobre les dones mitjançant un tractament integral basat en la reeducació i la reinserció.

Els hòmens que participen en estos programes acudiran tant de manera voluntària com per una mesura judicial, i les actuacions s’emmarcaran en tres fases: una primera d’avaluació i motivació, una segona fase d’intervenció i, finalment, una tercera fase de seguiment.

La intervenció tindrà una duració aproximada d’un any, amb format grupal, i oferirà un pla motivacional individualitzat, amb la finalitat de generar més adherència a la intervenció i la motivació cap al canvi.

A més, la Universitat de València farà la tasca de visibilitzar i conscienciar sobre la necessitat d’intervindre amb agressors amb una finalitat preventiva i reeducadora.

Per la seua banda, la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, a través del Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, es coordinarà amb la Universitat de València i realitzarà el seguiment necessari de les accions previstes.