Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el calendari laboral de 2024

29/09/2023
  • El Consell establix el 24 de juny festiu retribuït i recuperable

El Ple del Consell ha aprovat el decret que determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024.

El calendari ha sigut sotmés a informe preceptiu previ del Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i la negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana. 

Així mateix, s'ha tingut en compte la Resolució de les Corts referida a la declaració com a festivitat autonòmica de les Fogueres de Sant Joan.
Així, seran festius a la Comunitat Valenciana: 

1 de gener, Cap d'Any
6 de gener, Epifania del Nostre Senyor
19 de març, Sant Josep
29 de març, Divendres Sant
1 d'abril, Dilluns de Pasqua
1 de maig, Festa del Treball
15 d'agost, Assumpció de la Mare de Déu
9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya
1 de novembre, Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
25 de desembre, Nativitat del Nostre Senyor

I amb caràcter retribuït i recuperable s'establix el 24 de juny, Sant Joan.