Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova el currículum del grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure i el superior de Química i Salut Ambiental

29/09/2023

En la definició d'este currículum s'han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes

El Ple del Consell ha aprovat dos decrets, pels quals s'establix el currículum del cicle formatiu corresponent al grau mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure i el superior de Química i Salut Ambiental.

En la definició d'estos dos currículums s'han tingut en compte les característiques educatives, socioproductives i laborals valencianes, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats generals de qualificació dels recursos humans per a incorporar-les a l'estructura productiva.

El currículum d'estos dos cicles formatius, d'un total de 2.000 hores de duració, s'organitza en dos cursos acadèmics. 

Els decrets aprovats establixen els continguts i la càrrega lectiva completa dels mòduls professionals, incloent-hi el mòdul professional de formació en centres de treball, que es farà, generalment, en el tercer trimestre del segon curs del cicle formatiu.

Així mateix, la normativa regula aspectes com la càrrega lectiva i la distribució horària dels cursos, els espais mínims i altres requisits dels centres formatius i la titulació del professorat.