Justícia i Interior

Justícia reduïx de deu a tres mesos les inscripcions del Registre d’unions de fet

11/10/2023
  • Fins a agost els expedients es resolien en un termini de deu mesos
  • En 2022 s'han realitzat 4.340 sol·licituds d'inscripció, 337 entre persones del mateix sexe i 4.003 entre persones de sexe diferent
  • Des de 2016 les unions de fet han augmentat un 250 % a la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Justícia i Interior resol en termini els procediments per a la inscripció, la modificació i la cancel·lació del Registre d’unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana. La Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana i el Decret 34/2022, d’1 d’abril, del Consell, establixen un termini de tres mesos per a dictar resolució relativa a la sol·licitud d’inscripció.

Abans d’agost, coincidint amb l’anterior govern, els expedients es resolien en un termini de deu mesos, per damunt del que marca la llei. Actualment, la Conselleria de Justícia i Interior està resolent els expedients de sol·licitud d’inscripció en menys de tres mesos.

D’altra banda, en 2022 s’han fet 4.340 sol·licituds d’inscripció en el Registre d’unions de fet, 337 entre persones del mateix sexe i 4.003 entre persones de sexe diferent. Per províncies: 2.147 a València, 1.613 a Alacant i 580 a Castelló.

Això suposa que, si comparem les dades de 2022 respecte a 2016 (1.238 unions de fet en tota la Comunitat Valenciana), hi ha hagut un augment d’un 250 % en el nombre de sol·licituds d’inscripcions del Registre d’unions de fet formalitzades.

Registre d’unions de fet

Les persones que, amb independència del seu sexe, convisquen en una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal, i que complisquen els requisits d’inscripció establits en la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, poden inscriure la seua relació, amb caràcter constitutiu, en el Registre d’unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana.

La documentació es pot presentar telemàticament a través de l’adreça web següent o de manera presencial, web.