Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell col·labora amb la Universitat d’Alacant per a potenciar el producte gastronòmic

17/10/2023
  • Turisme Comunitat Valenciana destinarà 50.000 euros a la UA a través d’un conveni per a impulsar l’excel·lència del turisme gastronòmic

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i la Universitat d’Alacant per a la potenciació del producte gastronòmic i la seua creativitat i anàlisi científica durant 2023.

Mitjançant este acord es fomentarà el producte gastronòmic a través d’accions d’investigació, transferència del coneixement, divulgació científica, formació i recopilació de dades i continguts en matèria de gastronomia i producte turístic gastronòmic de la Comunitat Valenciana.

L’import d’este conveni és de 50.000 euros i té com a finalitat contribuir, dins de la Xarxa Gastroturística de la Comunitat Valenciana i la seua marca l’Exquisit Mediterrani, a l’excel·lència del turisme gastronòmic i el seu atractiu per al mercat turístic.

D’esta manera, es duran a terme diverses actuacions, com ara accions formatives en diversos cursos, com el d’excel·lència del treball en sala en l’alta cuina, el de ciència aplicada a la pràctica culinària o el de crític gastronòmic; a més d’altres accions formatives encaminades a potenciar els productes gastroturístics.

També es duran a terme accions d’investigació i creació d’instruments per a la planificació del turisme gastronòmic. En concret, l’impuls de la investigació i el treball de camp per a la implementació territorial del mapa de la cadena de valor del turisme gastronòmic de la Comunitat Valenciana.

El Centre de Gastronomia del Mediterrani UA (Gasterra) és una estructura organitzativa constituïda per la Universitat d’Alacant per a impulsar i desenvolupar la investigació, la transferència de coneixement i la formació en el sector de la gastronomia.

Cal assenyalar que entre els objectius de Turisme està el foment de la gastronomia pròpia de la Comunitat Valenciana i el turisme gastronòmic com a estratègia de diferenciació i posicionament turístic, i amb esta finalitat es promou la subscripció d’este conveni amb la Universitat d’Alacant.