Hisenda, Economia i Administració Pública

Els drets reconeguts per l’Agència Tributària Valenciana fins a setembre augmenten un 47 % respecte a 2019

21/10/2023
Els drets reconeguts per l’Agència Tributària Valenciana fins a setembre augmenten un 47 % respecte a 2019
  • El Consell Rector de l’Agència Tributària Valenciana aprova l’informe sobre l’execució pressupostària dels nou primers mesos de l’any

L’Agència Tributària Valenciana ha xifrat els drets reconeguts en els nou primers mesos de 2023 en 1.787,94 milions d’euros, xifra lleugerament inferior a la de 2022, però un 47 % superior a la de 2019, tal com reflectix l’informe sobre l’execució pressupostària de l’ATV, a 30 de setembre, aprovat esta setmana pel Consell Rector de l’organisme.

“Estes xifres constaten la labor positiva de l’organisme en la gestió dels tributs que té cedits i en els seus propis”, ha destacat la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino.

En concret, entre tots els tributs gestionats per l’ATV, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és el que suposa més pes en els drets reconeguts i en la mateixa recaptació. Més concretament, la modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses de l’impost representa més de la mitat de l’acció directa de l’Agència, amb 983,22 milions.

A continuació, quant a impacte recaptatori, es troba la modalitat d’Actes Jurídics Documentats d’este impost i l’Impost sobre Successions i Donacions, en la seua modalitat de Successions, amb uns drets reconeguts de 236,06 i 246,45 milions d’euros, respectivament, cosa que suposa, en conjunt, un 27 % del total dels drets reconeguts.

D’altra banda, també és rellevant l’aportació de l’Impost sobre el Patrimoni en el període actual, amb uns drets reconeguts que ascendixen a 197,52 milions d’euros.

En sentit contrari, és minoritària la recaptació que s’obté per la modalitat d’Operacions Societàries, en una part destacable a causa dels beneficis fiscals previstos en la normativa d’aplicació i la millora en la situació econòmica respecte a anys anteriors, que provoca menys dissolucions de societats; un poc més notable és la que prové de la modalitat Donacions, de l’Impost sobre Successions i Donacions (16,21 milions) i dels tributs sobre el joc (105,73 milions d’euros).

Estadístiques tributàries

Amb la finalitat de garantir l’accés per part de la ciutadania a totes les dades de caràcter pressupostari, l’Agència Tributària Valenciana publica, en l’apartat ‘Estadístiques tributàries’ del seu web, l’estat d’ingressos de l’execució pressupostària de l’exercici corrent amb una periodicitat mensual. En este sentit, es presenten les dades referides tant als drets reconeguts en l’exercici com a la recaptació obtinguda, tant si prové de l’exercici mateix com si ho fa d’exercicis anteriors.

A més, s’hi indica la taxa de variació de l’execució del pressupost de l’exercici corrent, en el seu estat d’ingressos, respecte al mateix període de l’exercici anterior, i es pot consultar la informació en forma de taula, de gràfic o, fins i tot, és possible descarregar les dades obertes.

Pròximes millores en la informació estadística tributària

L’Agència Tributària Valenciana té entre els seus objectius la millora i l’increment de la transparència en les seues dades de recaptació i gestió. Actualment, este organisme autònom proporciona la informació tant en format gràfic com descarregable.

Segons la directora general de l’ATV, Sonia Díaz, l’ATV treballa a adaptar la publicació d’estes dades al mateix programari utilitzat en el visor de contractació disponible en el portal de transparència de la Generalitat, Gva Oberta, “amb l’objectiu d’optimitzar recursos i facilitar l’accés a les dades per part de les persones usuàries”.

“És intenció de l’Agència —ha continuat Díaz— continuar avançant en este camí, per la qual cosa, quan s’implemente esta millora, hi haurà més informació i dades disponibles”.

Galeria d'imatges