Hisenda, Economia i Administració Pública

El Consell aprova la construcció de la Plataforma Intermodal en l’Àrea Logística de Sagunt

25/10/2023
  • Esta infraestructura té un cost estimat de 98,4 milions d’euros i un termini d’execució de 24 mesos

El Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública i la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, i Espais Econòmics Empresarials (EEE), per al disseny, la construcció i la posada en funcionament de la Plataforma Intermodal en l’Àrea Logística de Sagunt, que té un cost estimat de 98.445.195,71 euros i un termini d’execució de 24 mesos.

En concret, la Plataforma Intermodal de Sagunt és una infraestructura de transport i logística situada en la parcel·la TI de 688.000 metres quadrats dins de l’àrea delimitada en el Pla especial d’ordenació de l’Àrea Logística de Sagunt (PE).

Així mateix, Espais Econòmics Empresarials, en la qualitat que té d’entitat promotora del Programa d’actuació integrada, es compromet a garantir que esta infraestructura es licita i s’executa de manera efectiva.

Per la seua banda, tant la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública com la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori es comprometen a dur a terme totes les actuacions i impulsar els tràmits que es consideren idonis per a la realització d’esta infraestructura.

Desenvolupament logístic

Des que es van iniciar els treballs de disseny de l’ordenació, es va establir la necessitat i la importància que el desenvolupament de l’Àrea Logística incloguera la implantació d’una plataforma intermodal que permeta l’aportació de mercaderies al corredor del Mediterrani, per ferrocarril cap a la resta d’Europa, però també als corredors nacionals de Centre (València-Madrid) i Cantàbric-Mediterrani (València-Saragossa-nord), com a rutes d’eixida i entrada de mercaderies tant al port de València-Sagunt com a les indústries de la Comunitat Valenciana en general.

Així mateix, l’Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana, aprovada per Decret 1/2011 del Consell, regula el desenvolupament de la xarxa logística intermodal de la Comunitat Valenciana, que establix que cada un dels nodes logístics multimodals de la Comunitat (entre els quals es troba Sagunt) estiga vinculat, com a mínim, a una terminal ferroviària de mercaderies i a un parc logístic, amb la finalitat de constituir una plataforma logística intermodal.

PERTE

Cal recordar que, l’any 2021, el Consell de Ministres va declarar com a Projecte estratègic de recuperació i transformació econòmica el desenvolupament d’un ecosistema per a la fabricació de vehicles elèctrics i connectats (PERTE VEC), amb el qual es pretenen desenvolupar diverses activitats en l’àmbit del Pla especial de l’Àrea Logística de Sagunt.

Posteriorment, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va autoritzar en 2022 la societat Espais Econòmics Empresarials, SL, com a agent urbanitzador del Pla especial de l’Àrea Logística Parc Sagunt II, per a adaptar este pla al PERTE VEC presentat per Power Holdco i altres entitats, amb la finalitat d’obtindre una versió definitiva de l’ordenació urbanística, que s’ajuste a les noves circumstàncies.

De la mateixa manera, el 12 de maig de 2023, el Consell va declarar d’interés general per a la Comunitat Valenciana la Plataforma Intermodal de Mercaderies de Sagunt, amb la finalitat de reforçar l’agilitat i l’eficàcia en el desenvolupament de les instal·lacions ferroviàries, que han d’anar compassades amb la resta d’actuacions de l’àrea logística.

EEE és una societat mercantil de titularitat pública, participada al 50 % per SEPI Desenvolupament Empresarial SA, SME (Sepides) i la Generalitat, l’objecte social de la qual és la planificació, el desenvolupament i la promoció d’intervencions urbanístiques dins de la Comunitat Valenciana per a dotar de sòl degudament urbanitzat, apte per a ús industrial i amb elements funcionals que servisquen de base per a activitats productives i manufactureres i projectes d’implantació empresarial, amb la finalitat d’obrir noves possibilitats per al progrés socioeconòmic de la societat.

En este sentit, EEE és la societat pública de la Generalitat que actua com a agent urbanitzador en l’Àrea Logística de Sagunt, en la modalitat de gestió directa, desenvolupant una actuació de caràcter logístic al terme municipal d’este municipi.