Hisenda, Economia i Administració Pública

Ruth Merino trasllada als sindicats que la Generalitat abonarà al novembre l’augment salarial addicional del 0,5 % als empleats públics

26/10/2023
Ruth Merino trasllada als sindicats que la Generalitat abonarà al novembre l’augment salarial addicional del 0,5 % als empleats públics
  • L'increment retributiu s'aplicarà amb efectes retroactius des de gener de 2023
  • Es tracta d'una mesura recollida en la Llei de pressupostos generals de l'Estat 2023 vinculada a l'evolució de l'IPC harmonitzat
  • La consellera d'Hisenda destaca que el Govern autonòmic “consolida en este exercici un augment global del 3 % i complix amb la norma fixada”

La consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, i el director general de Funció Pública, Javier Lorente, han traslladat als representants dels sindicats de la Mesa General de Negociació I que la Generalitat abonarà en la nòmina del mes de novembre l’increment salarial addicional del 0,5 % al personal empleat públic de la Generalitat Valenciana autoritzat pel Govern d’Espanya per a l’exercici 2023.

En la reunió celebrada este dijous amb el màxim òrgan de representació sindical de la Comunitat, Ruth Merino ha explicat que l’augment del 0,5 % s’aplicarà respecte a les retribucions vigents en data de 31 de desembre de 2022 i amb efecte retroactiu a 1 de gener de 2023. Així mateix, ha detallat que este increment de les retribucions, que pròximament serà aprovat pel Consell, s’establix sobre el personal de l’Administració general, el personal docent i el personal de l’Administració de Justícia.

En relació a la mesura, la consellera ha explicat que este increment retributiu s’executa per complir-se el que s’establix en la Llei de pressupostos generals de l’Estat corresponent a 2023, que recull esta possibilitat quan la suma de l’IPC harmonitzat (IPCA) de 2022 i de la dada d’IPC avançat per l’INE del mes de setembre de 2023 siga superior al 6 %.

En complir-se esta condició, s’activa la clàusula de revisió prevista en l’acord sobre les retribucions del personal al servei de les administracions públiques, que consistix en un augment del 0,5 % addicional al 2,5 % pactat inicialment, que ja s’aplicava des de gener.

Amb el nou increment, Merino ha declarat que el Govern autonòmic “complix amb el que es preveu en la normativa fixada en la Llei 31/2022, de 23 de desembre, i consolida una pujada global de les retribucions durant este exercici que ascendix al 3 %”.

Cost estimat de més de 36 milions d’euros

Quant al cost que suposa per a la Generalitat Valenciana este increment retributiu, la directora general de Pressupostos ha concretat que la inversió per a aplicar la mesura serà de 36.855.729,79 euros.

Amb tot, ha puntualitzat que es tracta d’una estimació, ja que els càlculs sobre els quals s’ha realitzat la previsió partixen dels imports bruts de nòmina i quota d’empresa de la Seguretat Social acumulats en data de 30 de setembre. “Això es deu al fet que, actualment, encara no es pot conéixer l’import exacte de nòmina i quota d’octubre, novembre i desembre, incloent-hi  la paga extra”, ha explicat la directora general de Pressupostos.

Galeria d'imatges