Sanitat

La directora general d’Atenció Primària assenyala la importància de desburocratitzar els centres sanitaris per a agilitzar i millorar l’atenció al pacient

27/10/2023
La directora general d’Atenció Primària assenyala la importància de desburocratitzar els centres sanitaris per a agilitzar i millorar l’atenció al ...
  • Eva Suárez participa en el desdejuni ‘Els 100 primers dies de la Direcció General d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana’
  • Un dels objectius és agilitzar les proves diagnòstiques perquè el pacient puga ser diagnosticat en el mínim temps possible

La directora general d’Atenció Primària, Eva Suárez, ha assenyalat la importància de desburocratitzar este nivell assistencial, “perquè l’objectiu és millorar i agilitzar l’atenció sanitària que rep el pacient perquè siga diagnosticat en el mínim temps possible”.

Eva Suárez ha participat en el desdejuni ‘Els 100 primers dies de la Direcció General d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana’, organitzat pel Fòrum de Metges d’Atenció Primària de la Comunitat Valenciana (FOMAP-CV), a la seu del Col·legi de Metges de València, en el qual ha exposat les principals línies estratègiques que s’estan desenvolupant des del seu departament.

En este sentit, Eva Suárez ha explicat la importància d’eliminar tràmits administratius en l’Atenció Primària, “perquè hi ha moltes actuacions que es poden simplificar i que, en realitat, no aporten un valor afegit a l’atenció sanitària que rep el pacient”, ha indicat.

“A més, l’objectiu és reduir el temps de les proves diagnòstiques perquè es realitzen amb la màxima celeritat possible”, segons ha afirmat Eva Suárez. “A este efecte, estem en contacte amb els equips de radiologia, oftalmologia, digestiu i altres especialitats hospitalàries, per a acurtar els temps en la realització d’exploracions o tècniques diagnòstiques amb l’informe corresponent i reduir al màxim la demora diagnòstica, i així disminuir, tant com siga possible, la incertesa del pacient”, ha continuat.

Millora de les condicions dels professionals

La creació de la nova Direcció General d’Atenció Primària és una mostra de l’interés de la Conselleria de Sanitat per millorar este àmbit assistencial en dotar-la de pressupost propi. A més, “no només es duran a terme mesures orientades al pacient, sinó que l’objectiu és millorar les condicions de treball del personal d’Atenció Primària, dignificar i fidelitzar la professió”, ha apuntat la directora general.

En este sentit, la Conselleria de Sanitat implementarà mesures de jerarquització dels llocs directius d’Atenció Primària. D’esta manera, es crearan places de cap de secció i de servei, així com coordinadors i adjunts d’infermeria, als quals es podrà accedir per concurs oposició. “La finalitat és equiparar la responsabilitat i la remuneració que perceben els professionals d’Atenció Primària amb la del personal d’Atenció Hospitalària”, ha manifestat Eva Suárez.

D’altra banda, hi haurà una gestió compartida de la demanda assistencial, que permeta una participació directa en l’atenció al pacient de tots els professionals de les diverses categories d’Atenció Primària. La finalitat és que el pacient siga atés pel professional idoni per a resoldre la seua consulta en el mínim temps possible.

A més, quant al personal resident, es posaran en marxa mesures de fidelització, de manera que puguen accedir a un contracte de tres anys després de finalitzar la residència, així com incentius en aquelles zones de difícil cobertura.

Finalment, des de la Conselleria de Sanitat està previst millorar l’equipament dels centres de salut per a dotar els professionals dels mitjans i els recursos necessaris, i incrementar la seua capacitat resolutiva i diagnòstica.

Galeria d'imatges