Justícia i Interior
Prevenció d'incendis

Justícia tramita ajudes per 8,1 milions per a pagar actuacions en prevenció d'incendis realitzades per 345 ajuntaments

28/10/2023
Justícia tramita ajudes per 8,1 milions per a pagar actuacions en prevenció d'incendis realitzades per 345 ajuntaments
  • Formen part del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, l'objectiu del qual és ajudar els ajuntaments a executar actuacions de prevenció d'incendis 
  • Destaquen, entre d'altres, les actuacions en pistes i camins forestals, noves àrees tallafocs o zones discontínues perimetrals en zones d'interfície urbana forestal

La Conselleria de Justícia i Interior tramita ajudes per més de 8 milions d'euros per a pagar actuacions en prevenció d'incendis realitzades per 345 ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Estes ajudes formen part del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, l'objectiu del qual és ajudar els ajuntaments a executar actuacions previstes en la planificació de prevenció d'incendis i en els instruments tècnics de gestió forestal aprovats per la Conselleria de Justícia i Interior.

Entre les actuacions que s'han executat en 2023 destaca el manteniment, millora i reparació de pistes i camins forestals; l'obertura de noves àrees tallafocs o zones discontínues perimetrals en zones d'interfície urbana-forestal; tractaments de la vegetació al costat de vials, com ara bandes de seguretat o faixes auxiliars; la creació de zones segures en llocs d'alta afluència de persones o d'ús públic i en el condicionament i creació d'àrees o punts estratègics de gestió (PEG).

Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis

El passat 17 de maig de 2023 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió directa de subvenció als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a executar el Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals a 419 ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per una quantia total de 10 milions.

De manera immediata es va tramitar el pagament anticipat del 50 % de l'ajuda concedida a cada ajuntament.

Després de finalitzar el termini per a presentar sol·licituds de pagament per part dels beneficiaris el passat 16 d'octubre, un total 345 ajuntaments han presentat la documentació en termini.

L'import inicial d'ajuda assignat a estos ajuntaments ascendix a més de 8.100.000 euros, quantitat final que s'acabarà d'abonar, si escau, després de la comprovació i justificació de l'execució de les actuacions subvencionades. De manera paral·lela, es tramitaran els expedients de reintegrament per als ajuntaments que, malgrat haver rebut el pagament anticipat, no han pogut dur a terme l'execució dels treballs totalment o parcialment.

El Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és una eina nova, recentment inclosa en la Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana, i que, després d'esta resposta municipal positiva, suposarà un impuls en la prevenció d'incendis forestals i en la gestió forestal.

Galeria d'imatges