Hisenda, Economia i Administració Pública

La Conselleria d’Hisenda subhasta 12 immobles procedents d’herències intestades amb un preu d’eixida acumulat d’1,2 milions d’euros

31/10/2023
La Conselleria d’Hisenda subhasta 12 immobles procedents d’herències intestades amb un preu d’eixida acumulat d’1,2 milions d’euros
  • Esta subhasta és la primera que fa la Conselleria des de 2019 i anirà seguida d’altres per a avançar en la línia d’optimització dels recursos de la Generalitat
  • La subhasta es realitzarà el pròxim 17 de gener de 2024 a la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València
  • Els ingressos que se n’obtinguen es destinaran a fins d’interés social i a mecenatge cultural

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública subhasta 12 immobles procedents d’herències intestades, de les quals la Generalitat ha sigut declarada hereua, amb un preu d’eixida acumulat de més d’1,2 milions d’euros en primera subhasta.

En concret, tal com publica este dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), es tracta de dotze immobles individualitzats per lots independents amb un preu tipus de licitació i fiança corresponent, situats a València, Castelló de la Plana, Rocafort i Alzira. Als ajuntaments d’estos municipis s’ha traslladat l’anunci per a exposar-lo en els respectius taulers d’edictes.

La subhasta dels immobles es farà el pròxim dia 17 de gener de 2024 a les 09.30 hores a la sala 1, edifici A, de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre de València.

El tipus de licitació serà el preu d’eixida del bé a partir del qual es realitzaran les ofertes equivalents o a l’alça, i no s’admetrà, per tant, cap oferta per import inferior a la subhasta. A més, en el preu no està inclòs cap dels tributs ni les despeses que deriven de la transmissió, el pagament de les quals ha d’assumir la persona adjudicatària.

Esta subhasta és la primera que realitza la Conselleria d’Hisenda des de 2019 i anirà seguida d’altres per a avançar en la línia d’optimització dels recursos de la Generalitat.

El projecte de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2024, aprovat pel Consell este dilluns, incidix en la gestió eficient dels immobles de la Generalitat com a via per a la captació d’ingressos.

“Esta actuació constata, una vegada més, el nostre compromís per gestionar eficientment els recursos públics en tots els àmbits de l’Administració. En este cas, mitjançant l’alienació d’actius immobiliaris innecessaris per a la Generalitat”, ha destacat la consellera d’Hisenda, Ruth Merino.

Procediment de la subhasta

Pel que fa al procediment, es faran quatre subhastes successives amb proposició econòmica en sobre tancat i adjudicació al millor postor. Les ofertes presentades per a les subhastes 2a, 3a i 4a solament s’obriran en cas que la subhasta immediatament anterior quede deserta.

La presentació d’ofertes per a qualsevol de les quatre subhastes successives convocades es realitzarà preferentment en el Registre General de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, en el termini de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci en el DOGV.

Així mateix, es podran visitar els immobles subhastats entre els dies 6 i 17 de novembre en horari de 10.00 a 14.00 hores. La visita tindrà lloc, amb la prèvia sol·licitud per correu electrònic a l’adreça abis@gva.es identificant-se amb nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte, en el dia i hora previstos per a cada immoble.

Esta subhasta és la segona en la qual s’alienen béns adquirits per herència intestada (la primera va tindre lloc en 2019), i els ingressos que se n’obtinguen es destinaran a fins d’interés social i a mecenatge cultural, tal com establix el Decret 20/2109, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d’expedients d’herències intestades a favor de la Generalitat.

Les persones interessades a obtindre documentació i informació sobre este procediment de subhasta ho podran fer telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i posteriorment accedir a l’apartat ‘Immobles per a subhastar’: més informació.

Galeria d'imatges