Sanitat

El Consell autoritza un conveni específic per a la col·laboració en la implantació de la protonteràpia en el Sistema Nacional de Salut

30/10/2023
  • L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe acollirà un dels 10 equips de protonteràpia finançats per la Fundació Amancio Ortega i valorat en més de 27,3 milions d’euros
  • La Generalitat sufraga les obres necessàries per a instal·lar l’equipament a La Fe, que ascendixen a 25,2 milions d’euros

El Ple del Consell ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració específic entre el Ministeri de Sanitat, la Fundació Amancio Ortega, la Conselleria de Sanitat i les conselleries competents en matèria de sanitat del País Basc, Catalunya, Galícia, Andalusia, Canàries i Madrid, per a la col·laboració en la implantació de la protonteràpia en el Sistema Nacional de Salut.

Al seu torn, el conveni inicial preveu que, una vegada finalitzat pel Ministeri de Sanitat el procediment administratiu per a la contractació dels equips de protonteràpia, la concreció dels compromisos recollits en este conveni inicial es durà a terme mitjançant la subscripció dels corresponents convenis específics entre les parts.

Es preveu, a més, que en estos convenis es concrete l’import final de la donació i la forma i els terminis en els quals la fundació farà les aportacions dins del màxim que oferix, així com la documentació de suport que s’haurà de presentar a la Fundació Amancio Ortega per a la realització de les successives aportacions, en funció dels termes acordats entre el Ministeri de Sanitat i les empreses adjudicatàries.

Import definitiu de la donació

L’objecte d’este conveni específic és la concreció de l’import definitiu de la donació, la forma i els terminis de les corresponents aportacions i la documentació de suport que s’haurà de presentar a la Fundació Amancio Ortega per a dur-ho a terme, en funció dels termes acordats entre el Ministeri de Sanitat i l’empresa adjudicatària.

La Fundació Amancio Ortega ha decidit que l’import definitiu de la donació serà de 280.000.000 d’euros.

L’Hospital La Fe acollirà un dels equips

En virtut del conveni, un dels 10 equipaments ha sigut per a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. La Fundació Amancio Ortega finança esta compra per valor de 27.376.250 euros.

Per la seua banda, la Conselleria de Sanitat es fa responsable de la inversió necessària per a la instal·lació a La Fe, la posada en funcionament i el manteniment.

En concret, l’equip se situarà en un edifici que s’ha projectat en una parcel·la que hi ha a l’est de l’hospital i estarà connectat subterràniament amb el Servei d’Oncologia Radioteràpica. La redacció del projecte i l’execució de les obres necessàries per a instal·lar-ho-hi ascendix a 25.252.528,63 euros.

Tractaments oncològics

La protonteràpia permet un alliberament més localitzat de la radiació, la qual cosa comporta una distribució millor de la dosi i menys irradiació del teixit sa circumdant, amb la qual cosa es reduïxen els efectes adversos tardans en els òrgans i teixits que envolten el tumor i disminuïx també el risc de desenvolupar segons tumors.

Això és especialment rellevant en pacients amb alta supervivència com els pediàtrics. A més, la protonteràpia és una alternativa eficaç per a tumors en els quals la radioteràpia convencional no és efectiva i la cirurgia no és una opció.