Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova la convocatòria d'ajudes directes als hotels de la Comunitat Valenciana que han participat en el Programa de l'Imserso 2022-2023

03/11/2023
  • La quantia ascendix a un import de 5,63 euros per dia i habitació ocupada 
  • L'objectiu és donar suport a les empreses que participen en el Programa Imserso, en la mesura en què els seus costos s'hagen vist afectats en el primer semestre d'enguany
     

El Consell ha aprovat el decret pel qual s'establixen les bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes directes dirigides a les empreses i persones titulars d'establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, que han participat en el Programa de Turisme de l'Imserso 2022-2023.

Es tracta d'ajudes directes, que concedix Turisme Comunitat Valenciana, i que servixen per a complementar el preu percebut per les habitacions ocupades per este programa. La quantia de l'ajuda ascendix a un import de 5,63 euros per dia i habitació efectivament ocupada per l'Imserso de l'1 de gener al 30 de juny de 2023.

La Generalitat promou estes ajudes per a donar suport a les empreses que participen en esta iniciativa, en la mesura en què els seus costos s'hagen vist afectats per la crisi derivada de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i els efectes que han generat en l'increment dels costos de producció, i es concediran atenent el nombre d'habitacions que han estat a la disposició del programa i hagen sigut efectivament ocupades.

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries d'estes ajudes són els hotels inscrits en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, quan hagen posat les seues instal·lacions a la disposició del Programa de Turisme de l'Imserso per a la temporada 2022-2023, i es vegen perjudicades per l'increment dels costos a conseqüència de la invasió d'Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per esta.

Han d'haver-se utilitzat les habitacions per al desenvolupament del programa durant un període mínim de noranta dies, des de l'1 de gener fins al 30 de juny de 2023; l'establiment ha d'haver mantingut l'adscripció al Programa de Turisme de l'Imserso en la temporada 2022-2023 i, finalment, les habitacions han d'haver sigut efectivament ocupades.

La quantia de l'ajuda ascendirà a un import de 5,63 euros per dia i habitació efectivament ocupada, de les posades a disposició per l'establiment hoteler, en el Programa de Turisme de l'Imserso des de l'1 de gener al 30 de juny de 2023.

Les sol·licituds d'ajuda es tramitaran per estricte ordre d'entrada, amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits establits en el decret aprovat pel Consell.

Les ajudes previstes en este decret es tramitaran de conformitat amb el que preveu l'article 168.1.c de la Llei 1/2015 i seran ateses amb càrrec a les disponibilitats pressupostàries existents, fins a l'import global màxim de 3 milions d'euros, per Turisme Comunitat Valenciana.

Forma de presentació 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, el qual s'iniciarà al cap de deu dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'este decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La presentació de la sol·licitud i la documentació que s'ha d'aportar per a l'obtenció de les ajudes s'ha de fer obligatòriament de manera electrònica.

L'accés a la tramitació ha de realitzar-se bé des de la seu electrònica de la Generalitat, o bé mitjançant l'enllaç que apareix en el tràmit de la Guia Prop corresponent a 'Ajudes directes de suport als establiments hotelers que participen en el Programa de Turisme de l'Imserso en 2023, dins de la temporada 2022-2023'.