Justícia i Interior

El Consell aprova la col·laboració entre l’Agència Valenciana de Seguretat i la Federació Valenciana de Municipis per a la formació de policia local

03/11/2023
  • El conveni subscrit no comporta despesa
  • Per als convenis singulars amb els ajuntaments es destinen 250.000 euros

El Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a l’encomanda de gestió de la instrucció policial amb els ajuntaments interessats.

D’esta manera es concreta el conveni marc aprovat pel Consell el mes de setembre passat.

L’objectiu és la millora del servei de la Policia Local als municipis de la Comunitat Valenciana, per a beneficiar sobretot aquells amb menys habitants i recursos. Este acord genèric no comporta cap despesa, encara que sí que s’han previst 250.000 euros per a subscripció d’acords singulars de col·laboració al llarg d’este 2023.

Este conveni fa possible que els ajuntaments que disposen de cos de policia local puguen signar posteriorment un conveni singular que permeta que els efectius que es determinen impartisquen l’especialitat d’instrucció policial en els cursos selectius d’accés a les diverses escales i categories de policia local organitzades per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (Ivaspe).

D’esta manera, el funcionariat de carrera dels cossos de la Policia Local podrà transferir a l’alumnat, en condició de personal docent col·laborador, les experiències, destreses i habilitats que han anat adquirint al llarg de la seua trajectòria i serviran com a referents per al futur acompliment de les funcions atribuïdes al personal funcionari de la Policia Local.

Les activitats de formació tindran un caràcter material i tècnic i dur-les a terme no suposarà, en cap cas, la cessió de la titularitat per part de l’AVSRE.