Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova els plans de dinamització i governança turística de la Safor i l'Associació de Promoció Socioeconòmica Maestrat, Ànima Interior

03/11/2023
  • L'objectiu és la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l'oferta

El Consell ha autoritzat la subscripció dels convenis de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i diferents entitats per al desenvolupament dels plans de dinamització i governança turística de la Safor i de l'Associació de Promoció i Dinamització Socioeconòmica Maestrat, Ànima Interior durant 2023. 

Mitjançant estos convenis es proposa executar actuacions que perseguixen l'augment de la qualitat dels serveis turístics del territori, la millora del medi urbà i natural, l'ampliació i millora dels espais d'ús públic.

Així mateix, estos plans contribuïxen a l'augment, diversificació i millora de l'oferta complementària, la reivindicació dels recursos turístics, la creació de nous productes i la sensibilització i implicació de la població i agents locals en una cultura de qualitat.

Els plans de dinamització i governança turística de la Comunitat Valenciana es configuren com una iniciativa de la Generalitat, instrumentada a través de la formalització de convenis entre Turisme Comunitat Valenciana, les diputacions provincials i altres administracions públiques i ens privats.

Esta iniciativa està destinada a la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l'oferta, atenent fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri socioterritorial.

La Safor

En concret, el Consell ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i la Mancomunitat de Municipis de la Safor per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística de la Safor per a l'exercici 2023.

L'import total màxim de cost d'execució de les actuacions que s'han de desenvolupar mitjançant este conveni ascendix a 150.000 euros, que seran finançats per les tres entitats a parts iguals. Amb això, Turisme Comunitat Valenciana subvencionarà el pla amb un terç del total, 50.000 euros.

Maestrat, Ànima Interior

El Consell també ha aprovat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana el Patronat Provincial de Turisme de Castelló 'Costa Azahar’ i l'Associació de Promoció i Dinamització Socioeconòmica Maestrat, Ànima Interior per al desenvolupament del Pla de Dinamització i Governança Turística en 2023.

Turisme Comunitat Valenciana contribuirà econòmicament amb un terç del total de les actuacions, 50.000 euros. Cal assenyalar que les tres entitats finançaran l'import total de les actuacions a parts iguals.