Justícia i Interior
Administració de Justícia

Justícia habilita un sistema d’accés amb targeta magnètica per a facilitar l’entrada d’advocats, procuradors i graduats a la Ciutat de la Justícia de València

07/11/2023
  • Estos professionals, que pel seu treball necessiten entrar i eixir dels edificis judicials en diverses ocasions al dia, evitaran cues en l’escàner de control, accedint mitjançant un sistema diferenciat de la resta de ciutadans
  • Els col·legis professionals d’Advocats, Procuradors i Graduats ja han començat a imprimir les targetes, que distribuiran als seus col·legiats perquè puguen utilitzar este nou sistema d’accés

La Conselleria de Justícia i Interior ha habilitat un sistema d’accés amb targeta magnètica per a facilitar l’entrada d’advocats, procuradors i graduats a la Ciutat de la Justícia de València, a través dels torns de control de persones autoritzades situats a les portes d’accés principal i posterior de l’edifici.

Així, estos professionals, que necessiten entrar i eixir dels edificis judicials en diverses ocasions al dia per a l’acompliment del seu treball, evitaran cues en l’escàner de control, accedint a les instal·lacions de la mateixa manera que els funcionaris de l’Administració de Justícia.

La instal·lació del programari en els torns ja ha finalitzat i, per tant, estan habilitats perquè funcionen correctament. Ara els col·legis estan començant a imprimir les targetes per a distribuir-les al personal col·legiat, perquè puguen entrar mitjançant este sistema.

L’objectiu és agilitzar el flux d’entrada a la Ciutat de la Justícia, facilitant l’accés d’estos professionals del sector mitjançant un sistema diferenciat respecte a la resta de la ciutadania que acudix a la Ciutat de la Justícia de València per a realitzar qualsevol gestió o en virtut d’una citació judicial.

Esta mesura forma part d’un protocol signat amb els col·legis d’Advocats, Procuradors i Graduats, i s’emmarca en l’objectiu de la Conselleria de Justícia i Interior de modernitzar i agilitzar la justícia.

Conjugar la seguretat i la facilitat d’accés als professionals del sector

El nou sistema d’accés conjuga la seguretat dels edificis judicials amb la facilitat d’entrada per als professionals del sector.

Hi ha dos maneres diferenciades d’accés a la Ciutat de la Justícia de València. La ciutadania ho fa mitjançant un control de pertinences per escàner i arc detector de metalls, situats a l’entrada a l’edifici, mentre que el funcionariat i el personal treballador ho fa a través de torns de control d’accés que s’accionen mitjançant targeta magnètica emesa per la Generalitat, sempre sota la vigilància i la supervisió dels integrants de la seguretat de l’edifici.

Actualment, els professionals col·legiats d’estos col·legis professionals estan sotmesos a un règim intermedi d’accés a la Ciutat de la Justícia, per la qual cosa només passen pels efectes personals a través de l’escàner, però evitant el control personal de l’arc detector de metalls. A partir d’ara, amb el nou sistema, les i els col·legiats evitaran el pas per escàner.

La seguretat de la Ciutat de la Justícia està garantida. Encara que el control de les targetes emeses i retirades correspondrà als col·legis professionals, cada tres mesos es facilitarà a l’oficina de gerència de la seu judicial una relació de totes les targetes actives, comunicant, a més, qualsevol incidència que es produïsca durant el període, per a un coneixement adequat de la Guàrdia Civil encarregada de la seguretat de l’edifici.

A més, la Guàrdia Civil i el personal de la seguretat privada de l’edifici, que controlen l’accés, davant de qualsevol indici o situació en què ho consideren necessari per a preservar la seguretat, podran comprovar que les persones usuàries de les targetes estan degudament autoritzades i, fins i tot, sol·licitar-los les mesures de control addicionals d’escàner i arc de seguretat.

Podran utilitzar les targetes magnètiques les i els professionals per a l’accés a l’edifici de 9.00 a 15.00 hores. Fora d’este horari no estarà autoritzat el seu ús i s’hi haurà d’accedir en la forma preestablida d’escàner i arc de seguretat.

Galeria d'imatges