Agricultura, Ramaderia i Pesca
Pressupostos 2024

Aguirre presenta uns pressupostos per a 2024 basats “en la realitat del sector, el rigor i les necessitats i els problemes del món rural”

07/11/2023
Aguirre presenta uns pressupostos per a 2024 basats “en la realitat del sector, el rigor i les necessitats i els problemes del món rural”
  • Agricultura compta amb un pressupost de 344,54 milions d’euros enfront dels 339,55 milions d’euros de 2023, destinats a defendre el sector primari, realitzar les inversions necessàries en regadius i infraestructures abandonades i desateses, i impulsar la indústria agroalimentària
  • Es destinaran un total de 37 milions d’euros —un increment d’un 35 % respecte a l’exercici anterior— en la lluita contra les plagues i les malalties vegetals i animals
  • S’hi inclouen noves ajudes per als danys causats per fauna salvatge en explotacions agràries i les ajudes per als productors de cireres de La Montaña d’Alacant ja estan habilitades per a concessió immediata
  • S’incrementa la dotació per l’afecció de la Xylella fastidiosa i pels danys no coberts per l’assegurança agrària
  • S’han destinat 50,95 milions d’euros, un 3,11 % més que en 2023, per a poder continuar i escometre noves obres en regadius i camins

​​​​​El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, José Luis Aguirre, ha presentat este dimarts en la Comissió d’Economia de les Corts els pressupostos del seu departament per a 2024, amb els quals pretén “donar solució al sector primari”, que, segons ha explicat, “es va trobar abandonat, enganyat i infravalorat pels successius governs de les últimes dècades”.

Aguirre ha destacat que els pressupostos estan basats “en la realitat del sector, les seues necessitats i el rigor a l’hora d’assignar cada dotació de totes i cada una de les partides”. “Es tracta d’executar els pressupostos i no de presentar uns pressupostos de fum”, per a fer front “a les necessitats i els problemes del món rural”, hi ha afegit el conseller.

També ha reconegut que “ens trobem davant d’uns pressupostos històricament i manifestament insuficients, amb recursos econòmics escarits que, damunt, sempre han sigut mal gestionats. A això se suma la clara manipulació demagògica dels governs anteriors, que busquen més agradar a les estructures inútils afins i els nius de votants que als que realment ho necessitaven, els agricultors, ramaders i pescadors”.

En este sentit, la Conselleria ha reduït un 25 % les subvencions nominatives, que, segons ha explicat el conseller, “en el context actual i en la realitat de les necessitats del camp són de difícil justificació i encaix”.

Així mateix, es mantenen totes aquelles ajudes de concurrència competitiva “que considerem fonamentals per a la sanitat vegetal i la sanitat animal”.

En xifres, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a 2024 ascendix a 344,54 milions d’euros, als quals cal sumar els romanents dels 5,78 milions d’euros dels fons MRR no executats pel govern anterior, enfront del pressupost de 2023, de 339,55 milions d’euros.

Sanitat animal i vegetal

Per a abordar la problemàtica de la sanitat animal i vegetal, s’ha consignat un pressupost de 37 milions d’euros, quasi 10 milions d’euros —un increment d’un 35 % respecte a l’exercici anterior—, la qual cosa implica “un esforç enorme” en la lluita contra les plagues i les malalties vegetals i animals.

En concret, es destinarà a vigilància de malalties com ara l’HLB, a controlar la mosca de la fruita, combatre el cotonet de Sud-àfrica, a accions contra la Xylella fastidiosa —amb una línia d’ajudes per a la replantació de parcel·les arrancades— i altres malalties que amenacen els cultius. Però també a fer front a la problemàtica de la sanitat animal, “que està afectant greument la ramaderia d’Espanya i, per tant, la nostra regió”.

Infraestructures

En infraestructures agràries s’han destinat 50,95 milions d’euros, un 3,11 % més que en 2023, 40,50 milions d’euros dels quals tenen aplicació directa en 51 actuacions, entre les quals hi ha obres d’interés general, subvencions per a millorar el regadiu i per a rehabilitar basses. Així, es podrà continuar i escometre noves obres i projectes, com el pont de Castielfabib, i complir amb compromisos històrics contrets amb la Séquia Reial del Xúquer, les entitats de regs del Baix Segura i respecte a la concentració parcel·lària d’Aras de los Olmos.

Noves línies subvencionables

Entre les noves línies incloses en el pressupost de 2024 cal destacar subvencions per a sufragar els danys causats en les explotacions agràries per espècies cinegètiques (50.000 euros); ajudes per als productors de cireres de La Montaña d’Alacant (1,5 milions d’euros), i per als danys no coberts per l’assegurança agrària (3,5 milions d’euros).

Direcció General de Pesca

Pel que fa a la nova Direcció General de Pesca, el pressupost previst és de 29,84 milions d’euros, xifra calculada després d’un “rigorós estudi que permet optimitzar actuacions” per a fer front a la “palpable i dramàtica desatenció al sector per part de l’anterior govern”.

Destaca la línia de destinada parades biològiques, que s’incrementa de 6,8 milions a 7,5 milions d’euros. A més, es destinaran 2,2 milions d’euros a compensar els efectes en el mercat per la guerra d’Ucraïna i 1,73 milions d’euros a millorar les condicions i les infraestructures de les llotges als ports pesquers de la Comunitat Valenciana.

Creació de la Direcció General d’Indústria i Cadena Agroalimentària

En relació amb el sector agroalimentari, s’ha creat una nova direcció general amb una dotació per a 2024 de 28,41 milions d’euros, 15,31 milions d’euros dels quals es destinaran a l’Associació Valenciana de Foment i Garantia Agrària perquè puguen arribar les partides dels fons FEADER. A més, 3,1 milions d’euros aniran dirigits a millorar les infraestructures obsoletes dels laboratoris agroalimentaris.

Quant a la PAC, la suma ascendix a 24,71 milions d’euros, amb una disminució del 9,95 % respecte a 2023. Amb l’aplicació del nou pla estratègic de la PAC 2023-2027, el conseller ha explicat que en el seu primer any d’aplicació “s’ha fet patent que l’agricultor i ramader s’ha hagut d’enfrontar a més complexitat en la tramitació de les ajudes vinculades a la PAC, així com un augment d’obligacions mediambientals per a poder percebre ajudes directes desacoblades, ecorègims i implementació del quadern digital, entre altres”. Tot això ha provocat una reducció de més de 9.000 expedients de sol·licitud d’ajuda en els últims 3 anys.

La gestió de la Direcció General de la PAC actual suposa la tramitació anual de més de 50.000 expedients d’ajuda per un import superior als 150 milions d’euros. Així mateix, es destinaran 25,92 milions a cobrir les necessitats financeres de l’IVIA.

Quant al desenvolupament rural, s’ha augmentat un 16,27 % el pressupost, que passa dels 19,85 als 23 milions d’euros per a 2024. Este pressupost preveu línies d’ajuda a productes amb qualitat reconeguda, amb una dotació d’1,2 milions d’euros; suport a la certificació de producció ecològica, amb un milió d’euros, i altres línies de dinamització del sector citrícola, qualitat agroalimentària i figures de qualitat, amb 300.000 euros cada una. Així mateix, s’ha creat una línia de suport a la ramaderia ecològica extensiva, dotada amb 80.000 euros.

Galeria d'imatges