Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova el cessament i nomenament de membres dels consells d’administració de les societats Fira Alacant i Fira València

10/11/2023
  • Aprova el nomenament, en el Consell d'Administració de la Societat Valenciana Fira Alacant, de José Soler Obrero i de Pilar Tébar Martínez
  • També acorda nomenar membre del Consell d'Administració de la Societat Valenciana Fira València a Sergio Arlandis López

El Ple del Consell ha acordat el cessament com a membres del Consell d’Administració de la Societat Valenciana Fira Alacant, Societat Anònima, de Pablo Ruz Villanueva i María Eugenia Vives Arlandis.

El Consell també ha aprovat el cessament com a membre del Consell d’Administració de la Societat Valenciana Fira València, Societat Anònima, de María Eugenia Vives Arlandis.

Així mateix, el Consell -constituït com a junta general d’accionistes, amb caràcter universal, tant de la mercantil Societat Valenciana Fira Alacant SA com de la Societat Valenciana Fira València SA- ha aprovat el nomenament en el Consell d’Administració de la Societat Valenciana Fira Alacant, SA, de José Soler Obrero, a proposta de l’Ajuntament d’Elx, i de Pilar Tébar Martínez, a proposta de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

A més, el Ple del Consell ha acordat nomenar membre del Consell d’Administració de la Societat Valenciana Fira València, Societat Anònima, Sergio Arlandis López, a proposta de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.

Estos cessaments i nomenaments s’han realitzat tal com es preveu en els estatuts aprovats pel Decret llei 19/2021, de 23 de desembre, del Consell, d’autorització de creació de la Societat Valenciana Fira Alacant, SA, i de la Societat Valenciana Fira València, SA.

Estos estatuts establixen que els seus òrgans de govern són la Junta General, el Consell d’Administració i la Direcció General, i correspon a la primera el nomenament i la separació de les persones membres del Consell d’Administració.

De conformitat amb el que es disposa en l’article 8.2.a dels estatuts esmentats, correspon a la Junta General el nomenament i la separació dels membres del Consell d’Administració.