Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell inicia els tràmits per a derogar la llei per la qual s’establix la taxa turística

10/11/2023
  • El Consell aprova el Decret llei de derogació de la Llei 7/2022, de 16 de desembre, de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible

El Consell ha aprovat el Decret llei de derogació de la Llei 7/2022, de 16 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, que va crear l’impost valencià sobre estades turístiques, amb anterioritat que entrara en vigor.

La Generalitat justifica esta mesura per a tractar d’evitar els perjuís que suposaria l’entrada en vigor de la norma, defugint possibles efectes jurídics indesitjats. D’esta manera, adopta de forma immediata esta mesura per a evitar l’enorme impacte econòmic i social provocat per la situació geopolítica.

En este sentit, cal recordar que el sector turístic ha de fer front a desafiaments addicionals derivats de la incertesa econòmica ocasionada per factors com ara la inflació, l’augment dels costos de les matèries primeres i el conflicte a Ucraïna, que afecten la capacitat de despesa dels viatgers i viatgeres i augmenten les despeses dels establiments turístics.

L’augment dels costos, que inclou energia, transport, alimentació i salaris, impacta en els marges de benefici del sector, però, a més, el fet d’augmentar les tarifes podria reduir la demanda i la facturació.

Així mateix, el Consell defén que la Comunitat Valenciana competix amb altres regions i destinacions turístiques a Espanya i a l’estranger, on no s’apliquen impostos o taxes similars, per la qual cosa considera que no derogar la denominada ‘taxa turística’ podria fer que la Comunitat Valenciana siga menys competitiva comparativament.

Altres arguments addicionals que han motivat este decret llei, de derogació de la Llei 7/2022, serien la complexitat administrativa de la seua implementació, per la infraestructura administrativa, i la càrrega operativa addicional dels establiments turístics.

Per això, el Consell considera que derogar l’impost elimina l’impacte negatiu en la imatge turística de la Comunitat Valenciana, que en suposaria l’efectiva implementació.

Quant a la tramitació com a decret llei, queda justificada quan és necessària una norma en els casos de conjuntures econòmiques problemàtiques que exigixen una resposta ràpida.  

A això s’unix el fet que la dilació en el temps de l’adopció de la mesura podria generar algun perjuí, com succeïx en este supòsit, per la complexitat juridicoadministrativa de la seua entrada en vigor.

Este decret llei s’haurà de sotmetre a debat i votació de totalitat en les Corts sobre la seua convalidació o derogació, dins del termini dels trenta dies següents que es promulgue, tal com establixen els articles 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; 18.d i 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 141 del Reglament de les Corts.