Sanitat

El Consell col·labora amb la Fundació Las Naves en un projecte pilot per a previndre l’obesitat infantil

10/11/2023
  • Es tracta del desenvolupament d'un projecte pilot centrat en la prevenció del sobrepés i l'obesitat infantil mitjançant l'app Esc@lasalut
  • Esc@lasalut té com a objectiu facilitar el desenvolupament d'hàbits saludables en centres escolars, en l'alumnat d'entre 8 i 12 anys i les seues famílies

El Ple del Consell ha autoritzat la firma d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i la fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana Las Naves per a l’exercici 2023, a fi d’impulsar el disseny i la implementació de projectes innovadors en promoció de la salut en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Es tracta del desenvolupament d’un projecte innovador centrat en la promoció de la salut i la prevenció del sobrepés i l’obesitat infantil en l’entorn local, que compta com a material didàctic de suport amb l’app Esc@lasalut.

A través d’este conveni, es pretén implementar un projecte pilot en tres centres escolars de tres municipis de la Comunitat Valenciana, basat en la tecnologia m-health, l’app Esc@lasalut, involucrant tota la comunitat educativa i l’entorn local.

La Conselleria de Sanitat es compromet a subvencionar les despeses derivades de les actuacions objecte d’este conveni, per un import de 30.000 euros, així com al seguiment i la supervisió del projecte pilot.

Per la seua banda, la Fundació Las Naves es compromet a desenvolupar el projecte pilot, seleccionar els municipis participants i els tres centres escolars en els quals es durà a terme, amb les recomanacions de personal tècnic de la Direcció General de Salut Pública. En esta selecció es prioritzaran aquells municipis que tinguen en funcionament òrgans participatius intersectorials locals per a la promoció de la salut.

Esc@lasalut

Esc@lasalut és una app sustentada en el coneixement de professionals de la medicina, la docència i la programació, que té com a objectiu fomentar hàbits saludables als centres escolars, de manera transversal, en els i les alumnes d’entre 8 i 12 anys i les seues famílies.

Amb la millora dels hàbits saludables al col·legi, la família i la llar, es pretén guanyar en salut i previndre el desenvolupament de sobrepés i obesitat en un ampli grup de la població, especialment aquella més vulnerable.

Esta app es basa en el Programa d’atenció integral de l’obesitat infantil (Paido), testat clínicament, que permet traslladar el programa i els seus beneficis a un públic més ampli.

El programa Paido ha sigut desenvolupat pel Servei de Pediatria del Consorci Hospital General Universitari de València. En concret, per la Unitat contra l’Obesitat i el Risc Cardiovascular en Xiquets, Xiquetes i Adolescents.

A través d’este programa, l’atenció mèdica personalitzada s’amplia amb el desenvolupament d’accions que involucren família, educadors i educadores, nutricionista, professorat d’Educació Física i altres agents socials.

Esc@lasalut és una ferramenta innovadora de dinamització en l’entorn local, que involucra la comunitat escolar (professorat, famílies i alumnat) i els principals agents locals en la promoció de la salut i els hàbits saludables.