Conselleria de Cultura, Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova dos convenis de col·laboració per a desenvolupar el programa Erasmus+

10/11/2023
  • Es tracta de programes destinats a persones adultes i a l'educació escolar
  • Es busca desenvolupar la competència plurilingüe i intercultural de l'alumnat, així com enfortir el perfil docent
     

El Ple del Consell ha aprovat dos convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i l’Agència Nacional (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació) per al programa Erasmus+.

El primer d’estos convenis va dirigit a les persones adultes i el segon, al sector de l’educació escolar.

La Generalitat rebrà, a través del conveni programa Erasmus+ destinat a les persones adultes, 101.382 euros i té com a finalitat subvencionar la realització de 59 mobilitats en l’acreditació Erasmus+ del sector d’Educació de Persones Adultes.

Entre els objectius d’este programa està aconseguir que el model de formació permanent, d’educació i d’aprenentatge, destinat a les persones adultes, siga, a més d’inclusiu, coeducatiu i igualitari, així com millorar l’educació digital tant del professorat com de l’alumnat mitjançant el desenvolupament de competències digitals.

Una altra de les finalitats d’este programa és desenvolupar la competència plurilingüe i intercultural de l’alumnat, així com enfortir el perfil docent del professorat, millorant l’actualització tant lingüística com pedagògica.

Àmbit escolar

A través del conveni del programa Erasmus+ destinat a l’Educació Escolar, la Generalitat rebrà 88.762 euros per a subvencionar la realització de 57 mobilitats.

Este programa preveu, entre els seus objectius, el desenvolupament d’una escola inclusiva, coeducativa i igualitària; la introducció de noves metodologies a l’aula, el foment i l’ús responsable de les TIC, així com el desenvolupament d’una educació plurilingüe.