Agricultura, Ramaderia i Pesca

El Consell analitza un informe de la Conselleria d’Agricultura sobre estratègies microbiològiques noves per a combatre la ‘Xylella fastidiosa’

10/11/2023
  • La Conselleria desenvolupa un projecte que té per objecte l'anàlisi de noves estratègies microbiològiques eficaces
  • En el marc de les accions desenvolupades per a contindre esta malaltia i ajudar els productors

El Ple del Consell ha analitzat un informe de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en el qual exposa estratègies microbiològiques noves que està seguint per a combatre la ‘Xylella fastidiosa’, que afecta greument l’ametler.

En este sentit, la Conselleria, en el marc de les accions desenvolupades per a contindre esta malaltia i ajudar els productors, està subvencionant un projecte que té per objecte l’anàlisi d’estratègies microbiològiques noves que es mostren eficaces per a lluitar-hi i erradicar-la.

En particular, les activitats d’este projecte se centren en la identificació de seqüències d’endolisines fàgiques potencialment utilitzables contra el bacteri; i la selecció i clonació dels diversos gens en el vector d’expressió adequat, mitjançant tècniques convencionals de biologia molecular o la síntesi química del gen.

En el supòsit de trobar endolisines d’interés, hi ha la possibilitat de preparar endolisines artificials a fi de determinar les combinacions més eficaces com a antibacterià. Així, es realitzaran els assajos necessaris, variant els factors diferents d’influència, per a la determinació de l’endolisina més eficaç i les condicions més favorables perquè actue.

A més, es farà una anàlisi quantitativa mitjançant la programació de models en STELLA® de cada una de les mesures fitosanitàries actuals i futures contra la ‘Xyella fastidiosa’, des de la perspectiva de la modelització de sistemes.

També s’incorporaran al model base les oscil·lacions inherents a cada espècie, les generades per factors abiòtics, la quantificació dels reservoris de bacteri i la dinàmica natural de cada una de les espècies intervinents en el model.