Sanitat

El Consell aprova el conveni entre Sanitat i el Pla nacional de drogues per a dur a terme programes d’atenció a les drogodependències

14/11/2023
  • La subvenció ascendix a 398.000 euros procedents del fons de béns decomissats per tràfic de drogues i altres delictes relacionats
  • Es financen els centres d'atenció a drogodependències per a dones i els programes preventius en l'àmbit comunitari

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i la Delegació del Govern per al Pla nacional de drogues que permetrà dur a terme programes d’atenció a les addiccions i programes preventius d’àmbit comunitari.

A través d’este conveni, la Comunitat Valenciana rep una subvenció de 398.000 euros procedents del fons de béns decomissats per tràfic de drogues i altres delictes relacionats.

Del total de l’import, 334.000 euros van destinats a centres de serveis i atenció a les drogodependències per a dones, com ho són les comunitats terapèutiques o els habitatges tutelats. Tots dos recursos són peces essencials en el circuit terapèutic de les pacients amb problemes d’addiccions.

D’una banda, les comunitats terapèutiques són centres, en règim residencial, la funció dels quals és la deshabituació i la rehabilitació de les pacients. A més, els habitatges tutelats, tant els de suport al tractament com els de reinserció, són recursos assistencials en els quals es realitza una intervenció socioeducativa dirigida a la reinserció sociolaboral.

Les dones amb problemes d’addiccions presenten una sèrie de condicionants que és necessari tindre en compte a l’hora d’aplicar tractaments. Per això, la finalitat d’estos centres és oferir la millor assistència, parant atenció a aspectes com ara la violència de gènere, el rebuig social o el mal patit en la seua pròpia imatge.

D’altra banda, la Comunitat Valenciana rebrà 64.000 euros per al desenvolupament de programes a través de les unitats de prevenció comunitària en conductes addictives (UPCCA), que és el recurs d’àmbit local que es fa càrrec de la implementació de programes preventius orientats a evitar el consum de substàncies addictives.

En este sentit, les UPCCA desenvolupen prevenció universal als col·legis, els centres de treball, l’àmbit de la família i la comunitat, promovent actituds i hàbits de vida saludables i posant l’accent en els factors de protecció davant del consum de drogues i altres addiccions.

A més, també realitzen prevenció selectiva, que són aquelles accions dirigides a un subgrup de població diana amb presència de determinats factors de risc, fomentant conductes responsables davant de les addiccions.

Finalment, duen a terme activitats de prevenció dirigides a persones o grups d’alt risc, que generalment ja han experimentat els primers símptomes d’abús, i en cas que es detecte un problema d’addicció es deriven al circuit terapèutic.