Justícia i Interior
Mediació

El Servei d’Orientació i Mediació d'Alacant inicia la tramitació per a actualitzar el sistema de torns de persones mediadores

17/11/2023
El Servei d’Orientació i Mediació d'Alacant inicia la tramitació per a actualitzar el sistema de torns de persones mediadores
  • El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que vullguen formar part del sistema de torns de mediadors conclou el dia 30 de novembre a les 12.00 hores

El Servei d’Orientació i Mediació d’Alacant (SOM Alacant) de la Conselleria de Justícia i Interior ha iniciat els tràmits per a actualitzar el sistema de torns de persones mediadores per a la seua designació en supòsits de derivació judicial, feta pels jutjats i tribunals de la província d’Alacant.

L’Acord, de data 17 de febrer de 2020, del president de l’Audiència Provincial d’Alacant, va ordenar la posada en funcionament d’un sistema de torns de persones mediadores per a la seua designació en supòsits de derivació judicial a mediació. En este acord s’ordena, així mateix, l’actualització anual d’este sistema de torns.

Per això, en data 27 d’octubre de 2023, el president de l’Audiència Provincial d’Alacant ha dictat acord d’actualització del sistema de torns, instant els col·legis professionals i les entitats mediadores de la província d’Alacant al fet que remeten els llistats de les persones col·legiades o associades que estiguen interessades a formar part de la llista de persones mediadores de les especialitats o ordres jurisdiccionals següents: civil, familiar, penal, laboral, contenciós administratiu i trànsit.

Així mateix, s’ha traslladat este acord a les persones mediadores, no col·legiades ni pertanyents a les entitats esmentades anteriorment, que hagen sol·licitat formar part del sistema de torns, a l’efecte de facilitar-los la presentació de la petició d’inscripció.

Els requisits que ha de reunir la persona mediadora són els indicats en l’Acord, de 17 de febrer de 2020, i els llistats i les peticions remeses hauran d’incloure necessàriament nom i cognoms, DNI, domicili, telèfon fix i mòbil, correu electrònic, partit judicial i l’especialitat/ordre jurisdiccional en què vullguen actuar. Les dades s’hauran d’enviar al correu mediacio_alacant@gva.es.

El termini per a la remissió dels llistats per part dels col·legis i les entitats mediadores indicats més amunt, i de les peticions de les persones mediadores no col·legiades ni pertanyents a estes entitats, així com els documents que han de presentar les persones mediadores que vullguen formar part del sistema de torns de mediadors, finalitza el dia 30 de novembre de 2023 a les 12.00 hores.

Galeria d'imatges