Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell amplia fins febrer de 2025 l'entrada en vigor del decret de les normes de disseny i qualitat en edificis d'habitatge

21/11/2023
  • Inicialment les noves normes havien de començar a aplicar-se a partir del pròxim 2 de desembre
  • L'objectiu és que els sectors afectats puguen portar a terme les adaptacions necessàries per a l'aplicació correcta de les normes

El Ple del Consell ha aprovat la modificació de la disposició final segona del Decret 80/2023, del 26 de maig, sobre les normes de disseny i qualitat en edificis d'habitatge amb l'objectiu d'ampliar el termini de l'entrada en vigor, que ara s'establix per al 2 de febrer de 2025.

Inicialment, el decret, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 2 de juny de 2023, n'establia la posada en marxa als sis mesos, és a dir, el 2 de desembre.

No obstant això, donada la situació actual que dificulta les adaptacions necessàries a l'aplicació de les normes, el passat 10 d'octubre el Ple del Consell va aprovar l'inici del tràmit d'urgència per a modificar-ne l'entrada en vigor.

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge considera necessari ampliar el termini d'entrada en vigor del decret perquè els sectors professionals afectats puguen dur a terme les adaptacions necessàries per a l'aplicació correcta o, si és el cas, que l'Administració adopte les mesures correctives o modificacions que considere necessàries.

En esta ampliació de termini s'ha tingut en compte l'envergadura de l'objecte de la norma aprovada, les noves obligacions constructives, l'impacte que té en els projectes d'edificació d'habitatge, tant de caràcter públic com privat.

Tot això tenint en compte l'entorn geopolític actual, la tendència inflacionista dels preus situada, segons dades de l'INE, en el 5,8 % anual i amb una tendència alcista que ens conduïx a un escenari de recessió econòmica en termes reals, encara que no tècnicament i formalment, així com les dificultats conjunturals del sector a conseqüència de l'increment dels preus de construcció.

El compromís del Consell en matèria d'habitatge, qualitat i innovació en l'edificació passa per abordar una adequació de la dispersa legislació, amb més de 30 normes, que done resposta al context socioeconòmic actual i que garantisca la posada en marxa d'habitatges de protecció pública HPP que atenga la demanda d'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables.