Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

El Consell aprova un conveni amb l'Estat per a finançar el nivell de protecció acordat del sistema de la dependència a la Comunitat Valenciana

21/11/2023
  • El conveni reflectix les mesures que cal adoptar per a disminuir la llista d'espera, millorar l'agilitat administrativa i la qualitat dels serveis, entre d'altres
  • L'Administració general de l'Estat i la Generalitat hi aportaran 62,57 milions d'euros cada una 

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i l'Administració General de l'Estat per al desenvolupament del marc de cooperació interadministrativa recollit en la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i l'establiment i finançament del nivell de protecció acordat per a este exercici a la Comunitat Valenciana.

El conveni aprovat determina els objectius, mitjans i recursos per a l'aplicació dels serveis i prestacions previstos en la llei esmentada i establix les despeses d'inversió i funcionament del sistema de dependència, especialment les dirigides a implementar el pla de xoc acordat pel Consell Territorial del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Este pla de xoc incidix en el finançament de les actuacions encaminades a una disminució de llista d'espera i millora de l'agilitat administrativa, millora de la qualitat dels serveis i de les condicions laborals de les persones que treballen en el SAAD i millora de les intensitats dels serveis i prestacions.

Per a fer-ho, d'acord amb els criteris de repartiment establits en el marc de cooperació interadministrativa, l'Administració general de l'Estat i la Generalitat hi aportaran una quantia de 62.571.202,33 euros cada una.