Sanitat

El Consell aprova un acord marc per al subministrament de material per al monitoratge de glucosa i sistemes per a infusió d’insulina

21/11/2023
  • A través d'este acord se seleccionaran les empreses proveïdores i el pressupost màxim serà de més de 85 milions d'euros
  • En 2024, seran més de 30.000 pacients amb diabetis els que es beneficiaran dels monitors de glucosa, enfront dels 16.640 actuals

El Ple del Consell ha aprovat l’acord marc per al subministrament de material per al monitoratge de glucosa i sistemes per a la infusió d’insulina. Es tracta d’uns dispositius que necessiten i utilitzen de manera habitual les persones que patixen diabetis de tipus 1 i 2.

En este sentit, l’acord marc permetrà seleccionar aquelles empreses que seran proveïdores d’este material, així com fixar els preus i establir els criteris i les condicions dels contractes, que es dividiran en cinc lots.

El pressupost total per a l’adquisició d’estos productes sanitaris ascendix a més de 85 milions d’euros, amb possibilitat de modificació d’un màxim del 20 % quan les necessitats reals diferisquen de les estimades inicialment. Així mateix, la duració de l’acord serà de dos anys, que es podrien prorrogar a dos anys més com a màxim, i s’estima que durant el primer semestre de 2024 estiga formalitzat.

Esta licitació forma part del pla d’actuació de la Conselleria de Sanitat per a garantir l’obtenció dels millors preus, la màxima qualitat dels productes, a més d’un augment de l’eficiència i l’equitat en les compres públiques.

Gràcies a este acord, la Conselleria de Sanitat duplicarà l’any que ve el nombre de persones que es beneficiaran de mesuradors de glucosa.

De fet, en 2024 seran més de 30.000 persones amb diabetis tipus 1 i 2 les que accediran a estos dispositius, enfront de les més de 16.000 persones que s’han beneficiat en 2023.

Fins ara, este sistema de monitoratge de glucosa estava indicat per a alguns grups de persones amb diabetis mellitus tipus 2, en aquells casos que realitzen teràpia intensiva amb insulina (múltiples dosis diàries o amb bomba d’insulina) i requerixen almenys sis puncions digitals al dia per a l’automonitoratge de la glucosa en sang. A partir del 2024, està previst oferir esta prestació a la resta de persones amb diabetis tipus 2 en què estiga indicat.

Cal destacar que la Conselleria de Sanitat ha sigut pionera en el finançament d’esta mena de productes per al tractament de pacients amb diabetis, tant els dispositius continus de glucosa en temps real com els dispositius de monitoratge flaix per a persones amb diabetis tipus 1.

Durant este any, la Conselleria de Sanitat ha invertit 25 milions d’euros en l’adquisició de 326.482 dispositius (monitors continus de glucosa i mesuradors flaix) entre els mesos de gener i octubre.