Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell aprova un conveni marc amb centres concertats, de titularitat local i centres d’educació especial concertats

21/11/2023
  • A través d'este conveni es gestionen les ajudes de menjador dels centres educatius i de transport i menjador de l'alumnat dels CEE
  • S'hi inclouen també les ajudes per a l'adquisició de material escolar no curricular convocades anualment

El Ple del Consell ha aprovat un conveni marc de col·laboració per a establir les condicions i obligacions assumides pels centres educatius privats sostinguts amb fons públics i els centres de titularitat de corporacions locals, així com els centres d’educació especial concertats (CEE).

D’esta manera, a través d’este conveni tipus es gestionen les ajudes de menjador, les ajudes econòmiques per a subvencionar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat dels CEE i les ajudes per a l’adquisició de material escolar no curricular convocades anualment.

La tramitació d’este conveni tipus de col·laboració s’inicia per a poder atendre amb garanties les obligacions per als centres educatius privats concertats i els centres de titularitat pública diferent de la Generalitat derivades de les pròximes convocatòries de concessió d’ajudes.