Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

El Consell col·labora amb el Centre per a la Investigació de l’Envelliment en programes per a millorar la vida de les persones davant de l’augment de la longevitat

21/11/2023
  • Mitjançant este acord, la Generalitat hi contribuïx amb 2.170.000 euros

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i el Centre Internacional per a la Investigació de l’Envelliment (ICAR).

Mitjançant este acord, la Generalitat hi contribuïx amb 2.170.000 euros.

La finalitat d’este conveni és desenvolupar programes i actuacions d’investigació multidisciplinària sobre l’envelliment, a fi de millorar les condicions de vida de les persones davant de l’augment de la longevitat de la població mundial.

La subvenció es destinarà a la realització de les activitats que es recullen en l’estatut de l’entitat per al compliment dels seus fins. En concret, l’estudi i la investigació en el camp de la biologia molecular i cel·lular i de la genètica d’envelliment, així com la biologia computacional i de sistemes, i la intel·ligència artificial per a la comprensió de la biologia de l’envelliment.

A més, s’investigarà en el desenvolupament de noves teràpies i tractaments per a les malalties associades a l’envelliment i programes de formació, a través d’accions específiques, seminaris, programes de formació de personal becari o en pràctiques, supervisió de tesis doctorals i qualsevol altra que puga contribuir a la formació.

Una altra de les finalitats és col·laborar en el disseny dels principis generals i les directrius per al foment d’activitats relacionades amb la investigació sobre l’envelliment a Europa, així com l’organització de trobades científiques nacionals i internacionals.