Sanitat

El Consell declara la urgència per a la tramitació del projecte de decret que regula el règim jurídic d’aplicació al personal del Departament de Salut de Dénia

21/11/2023
  • Després de l'extinció del contracte amb l'empresa concessionària el 31 de gener, Sanitat assumirà la gestió directa del Departament de Salut de Dénia
  • Prop de 1.300 professionals seran subrogats per la Conselleria de Sanitat en la condició de personal a extingir

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’urgència per a la tramitació del projecte de decret de regulació, en matèria de personal, dels efectes derivats de l’extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del Departament de Salut de Dénia.

L’objectiu és agilitzar els tràmits perquè el pròxim 31 de gener de 2024, data en la qual venç el contracte amb l’empresa concessionària que actualment gestiona el Departament de Salut de Dénia, estiga aprovat el decret que regula el règim jurídic del personal.

En este sentit, a partir de l’1 de febrer de 2024, els i les professionals d’este departament de salut s’integraran en el Sistema Sanitari Públic i seran subrogats per la Conselleria de Sanitat.

Es tracta d’uns 1.300 treballadors i treballadores que passaran a formar part de la plantilla de la Conselleria de Sanitat, que podran romandre en els seus llocs en la condició de personal a extingir, exercint les seues tasques i amb idèntica condició de personal laboral fins que cessen per les causes legals d’extinció dels contractes laborals previstes en l’Estatut dels Treballadors.

Per això, a través d’este decret quedarà regulada la naturalesa laboral de la relació d’ocupació, les condicions de treball dels i les professionals, així com l’ocupació de places de naturalesa estatutària.

Finalment, cal destacar que des de la Conselleria de Sanitat s’està treballant de manera rigorosa perquè el canvi de titularitat a gestió directa en el Departament de Salut de Dénia es duga a terme de manera ordenada i planificada, perquè no afecte ni a la qualitat en la prestació assistencial als i les pacients ni al personal.