Justícia i Interior

El Consell aprova la nova denominació del Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia

21/11/2023
  • Este canvi de denominació no té incidència pressupostària per a l'Administració pública de la Generalitat

El Consell ha aprovat un decret pel qual es canvia la denominació del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, que passa a dir-se Consell Valencià de Col·legis de l’Advocacia.

Este canvi de denominació s’inscriurà en el Registre de col·legis professionals i de consells valencians de col·legis professionals, en compliment de l’article 24. d de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ostenta, entre altres, competències quant a la seua creació, control d’estatuts i reglaments de règim interior i les seues modificacions, composició dels òrgans de govern i inscripció de documentació en el Registre de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.

Este canvi de denominació no té incidència pressupostària per a l’Administració pública de la Generalitat.