Justícia i Interior

El Consell aprova l’addenda modificativa del conveni amb la Universitat de València per a fer pràctiques als instituts de Medicina Legal

21/11/2023
  • L'objecte de l'addenda és la modificació de dos clàusules relatives al compliment de les obligacions en matèria de seguretat social

El Ple del Consell ha aprovat l’addenda modificativa del conveni de cooperació educativa entre la Conselleria de Justícia i Interior i la Universitat de València (UV) per a la realització de pràctiques formatives dels i les estudiants del grau de Medicina als instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLCF) de la Comunitat Valenciana.

L’objecte de l’addenda és la modificació de les clàusules cinquena i sisena del conveni original, firmat en data 24 de novembre de 2022, a través de la que era Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública en aquell moment, relatives a la cobertura de riscos dels i les participants en les pràctiques i al compliment de les obligacions en matèria de seguretat social.

El conveni que es va firmar en 2022 (vigent fins a 2026) s’ha modificat amb el que es disposa en la disposició addicional 52a de la Llei general de la Seguretat Social, per a evitar que la Generalitat, com a institució en la qual es desenvolupen les pràctiques, haja d’assumir el compliment de les obligacions de Seguretat Social, reflectint expressament en el conveni que esta obligació correspondrà a la Universitat.

Esta addenda de modificació tindrà efecte des del moment de la firma.