Justícia i Interior

El Consell autoritza sis convenis amb universitats perquè l’alumnat realitze pràctiques externes als jutjats i els tribunals de la Comunitat Valenciana

21/11/2023
  • Les pràctiques serviran per a formar professionals que en un futur puguen col·laborar-hi o donar servei a l'Administració de Justícia

El Consell ha autoritzat sis convenis entre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Justícia i universitats valencianes perquè l’alumnat puga realitzar pràctiques externes als jutjats i els tribunals de la Comunitat Valenciana.

En concret, s’han subscrit convenis amb la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), la Universitat de València (UV), la Universitat Europea de València, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir i la Universitat d’Alacant (UA).

L’objecte de l’acord és la realització de pràctiques externes curriculars i extracurriculars per l’alumnat matriculat en l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques, d’estudis oficials de grau o màster que impartixen les universitats anteriorment enumerades, sempre de titulacions relacionades amb professions de l’Administració de Justícia, als jutjats i els tribunals de la Comunitat Valenciana.

La realització de les pràctiques per l’alumnat matriculat es durà a terme amb la finalitat de formar professionals que en un futur puguen col·laborar-hi o donar servei a l’Administració de Justícia, la qual cosa pot redundar en un augment de la qualitat de la mateixa administració i en la prestació d’un millor servei a la ciutadania.

La col·laboració que presten el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la Comunitat Valenciana estarà sempre supeditada a les necessitats i la disponibilitat del jutjat o tribunal on es realitzen les pràctiques externes.

Atés el caràcter estrictament acadèmic i formatiu de les pràctiques, del fet de dur-les a terme no es deriven, en cap cas, obligacions pròpies d’una relació laboral, ni el seu contingut podrà donar lloc a la substitució de la prestació laboral pròpia del lloc de treball.

A més, amb este conveni es contribuïx, d’una banda, a millorar i perfeccionar la formació dels i les estudiants universitaris, s’hi facilita el seu accés i el coneixement de les funcions que exercixen els i les professionals de la Fiscalia.

D’altra banda, i de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional 52a de la Llei general de la Seguretat Social, es contribuïx a evitar que la Generalitat, com a institució en la qual es desenvolupen les pràctiques, haja d’assumir el compliment de les obligacions de Seguretat Social, reflectint expressament en el conveni que esta obligació correspondrà a la Universitat.

El conveni no tindrà repercussió econòmica en el pressupost de la Conselleria de Justícia i Interior i tindrà una duració de quatre anys prorrogables a partir de la firma.