Justícia i Interior

L’alumnat de la Universitat Internacional de València podrà realitzar pràctiques externes en jutjats i tribunals d’altres comunitats

21/11/2023
  • Estes pràctiques serviran per a formar nous professionals que en un futur puguen donar servei a l'Administració de Justícia

El Ple del Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni entre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Justícia i la Universitat Internacional de València (UIV) per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals de la Comunitat Valenciana i les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Illes Balears, Regió de Múrcia i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

La Conselleria facilitarà la realització de les pràctiques externes curriculars i extracurriculars per l’alumnat matriculat, així com l’accés de l’alumnat a les seus dels jutjats i tribunals. Mentre que la Universitat es compromet al fet que la persona o les persones que exercisquen la tutoria de les pràctiques en l’òrgan judicial puguen gaudir dels drets corresponents en el marc de la normativa pròpia de la universitat que siga aplicable.

Així mateix, la UIV es compromet, en funció de la seua disponibilitat, a prestar la col·laboració al Ministeri de Justícia i al CGPJ mitjançant la cessió d’aules, en determinades condicions, en ocasió de la celebració de proves corresponents als processos selectius per a l’ingrés o l’accés de personal funcionari al servei de l’Administració de Justícia i d’accés a les carreres judicial i fiscal.

La col·laboració que presten el CGPJ, el Ministeri de Justícia i la Comunitat Valenciana estarà sempre supeditada a les necessitats i la disponibilitat del jutjat o tribunal on es realitzen les pràctiques externes.

A més, amb este conveni es contribuïx, d’una banda, a millorar i perfeccionar la formació dels i les estudiants universitaris, s’hi facilita el seu accés i el coneixement de les funcions que exercixen els i les professionals dels jutjats i tribunals.

D’altra banda, i de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional 52a de la Llei general de la Seguretat Social, evita que la Generalitat, com a institució en la qual es desenvolupen les pràctiques, haja d’assumir el compliment de les obligacions de Seguretat Social, reflectint expressament en el conveni que esta obligació correspondrà a la Universitat.

Estes pràctiques seran d’interés per a la formació de nous professionals que en un futur puguen col·laborar-hi o donar servei a l’Administració de Justícia.

El conveni té una validesa de quatre anys prorrogables.