Justícia i Interior

El Consell aprova un conveni perquè l’alumnat de la Universitat de València realitze pràctiques externes en fiscalies de la Comunitat Valenciana

21/11/2023
  • L'acord contribuïx a millorar la formació dels i les estudiants universitaris i facilitar el seu accés a les seus de les fiscalies

El Ple del Consell ha autoritzat un conveni entre la Conselleria de Justícia i Interior, la Universitat de València (UV) i la Fiscalia General de l’Estat per a realitzar pràctiques externes curriculars i extracurriculars a les seus de les fiscalies de la Comunitat Valenciana per part de l’alumnat matriculat en l’assignatura de Pràctiques Acadèmiques, d’estudis oficials de grau o màster que impartix la mateixa universitat.

Per la seua banda, la Conselleria es compromet a permetre la realització de les pràctiques externes que són objecte d’este conveni, així com a facilitar l’accés de l’alumnat a les seus de les fiscalies.

La Universitat es compromet al fet que la persona o les persones que exercisquen la tutoria de les pràctiques per part de les fiscalies puguen gaudir dels drets corresponents en el marc de la normativa pròpia de la universitat que siga aplicable.

La col·laboració que presta la Fiscalia estarà sempre supeditada a les necessitats i la disponibilitat del centre on es realitzen les pràctiques externes.

Les parts determinaran, d’acord mutu, el nombre d’estudiants que realitzaran les pràctiques en les fiscalies.

Amb este conveni es contribuïx, d’una banda, a millorar i perfeccionar la formació dels i les estudiants universitaris, s’hi facilita el seu accés i el coneixement de les funcions que exercixen els i les professionals de la Fiscalia.

D’altra banda, i de conformitat amb el que es disposa en la disposició addicional 52a de la Llei general de la Seguretat Social, evita que la Generalitat, com a institució en la qual es desenvolupen les pràctiques, haja d’assumir el compliment de les obligacions de Seguretat Social, reflectint expressament en el conveni que esta obligació correspondrà a la Universitat.

Estes pràctiques seran d’interés per a la formació de nous professionals que en un futur puguen col·laborar-hi o donar servei a l’Administració de Justícia.

El conveni té una validesa de quatre anys prorrogables.