Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca
Ramaderia

Agricultura obri el període de consultes per a l’elaboració de l’ordre de bases de les subvencions per al foment de les races autòctones amenaçades

25/11/2023
  • La Conselleria d'Agricultura prepara una norma actualitzada

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha obert el període de consulta pública dins del procés d’elaboració del projecte d’ordre que establix les bases reguladores de les subvencions per al foment de les races autòctones amenaçades.

Ciutadania, organitzacions i associacions, que ho estimen oportú, poden fer arribar la seua opinió o aportació ací.

La nova norma pretén continuar amb el suport econòmic per a garantir la continuïtat de les races ramaderes autòctones que han deixat de reunir els requisits que les qualificaven d’estar en perill d’extinció. Per a fer-ho s’han d’adaptar al nou marc normatiu, ja que s’han produït diverses modificacions durant els últims anys.

Esta ordre d’ajudes és l’instrument que permet a les associacions de criadors conservar i fomentar les races autòctones en perill d’extinció que constituïxen un patrimoni en la Comunitat Valenciana, des dels punts de vista econòmic, social, mediambiental i dels recursos genètics.

El seu objectiu és definir les ajudes per a la creació o el manteniment de llibres genealògics i les que es deriven del desenvolupament del programa de millora oficialment reconegut per a la raça.

Estes últimes aniran encaminades a sufragar les despeses de la implantació i el desenvolupament dels programes de millora oficialment aprovats i els controls de rendiment per a la realització de les avaluacions genètiques dels animals i els programes de difusió de la millora.