Justícia i Interior
Infraestructures judicials

Justícia adquirix per 1,4 milions els locals on se situaran els jutjats de marca de la Unió Europea a Alacant

27/11/2023
  • Es reuniran en un immoble els tres jutjats del mercantil d'Alacant, que en l'actualitat es troben repartits en dos edificis diferents
  • Amb motiu de la ubicació a Alacant de l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, estos jutjats tenen competència en tot Espanya en la resolució d'assumptes de marca comunitària

La Conselleria de Justícia i Interior ha adquirit per 1.461.680 euros els locals on se situaran els jutjats de marca comunitària de la Unió Europea.

Amb motiu de la ubicació a Alacant de l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, els jutjats del mercantil amb seu a la ciutat d’Alacant van passar a denominar-se jutjats de marca de la Unió Europea en 2022.

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha destacat la importància d’este projecte, perquè “permetrà dotar amb una seu digna estos jutjats que tenen competència en tot Espanya en la resolució d’assumptes de marca comunitària”.

En este sentit, Elisa Núñez ha recalcat que “com a tribunal mercantil amb circumscripció d’àmbit nacional i projecció internacional, ha de ser una font de seguretat jurídica en tot el mercat comunitari i, per tant, font de riquesa, innovació i prosperitat per a tots els ciutadans europeus”.

Gràcies a l’adquisició d’estos locals es reuniran en un immoble els tres jutjats del mercantil d’Alacant, que en l’actualitat es troben repartits en dos edificis diferents del barri de Benalúa. En este sentit, les seues instal·lacions constituiran l’espai adequat per la proximitat que tenen a la seu dels jutjats, on se situen les oficines de propietat intel·lectual de la Unió Europea a Alacant, situades al carrer Pardo Gimeno, 43.

Els nous locals estan situats en la planta baixa de l’edifici del carrer Pardo Gimeno número 41, que fa cantó amb Capità Dema número 20, que fa cantó amb Los Doscientos, número 17, a Alacant.

Jutjats de marca comunitària de la UE

Els jutjats del mercantil amb seu a la ciutat d’Alacant, a més de les competències per a conéixer amb jurisdicció en tota la província les matèries pròpies de la jurisdicció del mercantil, tindran competència exclusiva per a conéixer en primera instància amb jurisdicció en tot el territori nacional aquelles accions que s’exerciten a l’empara del que s’establix en el Reglament (UE) 2017/1001, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, sobre la marca de la Unió Europea, i del Reglament (CE) núm. 6/2002, del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre els dibuixos i models comunitaris.

Els jutjats de marca de la Unió Europea també tindran competència exclusiva per a conéixer aquelles demandes civils en les quals s’exerciten acumulades accions relatives a marques de la Unió i a marques nacionals o internacionals idèntiques o similars. I també sobre aquelles en les quals existira qualsevol altra connexió entre les accions exercitades, si almenys una d’estes està basada en un registre o una sol·licitud de marca de la Unió.