Conselleria de Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

El Consell aprova un conveni amb la Fundació ValgrAI per al foment de la investigació en intel·ligència artificial

28/11/2023
  • Es destinaran 1.622.525 euros per a realitzar estudis de formació de postgrau i contractar personal investigador 

El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació i l’Escola de Postgrau i Xarxa de Centres d’Investigació en Intel·ligència Artificial-Fundació de la Comunitat Valenciana (ValgraAI).

L’objectiu d’este conveni és fomentar l’activitat d’esta fundació. Per a fer-ho es destinaran 1.622.525 euros per a dur a terme estudis de formació de postgrau i cooperar en la impartició dels ja existents, així com per a la contractació de personal investigador en intel·ligència artificial.

Així mateix, a través d’esta subvenció es promourà la transferència de tecnologia en intel·ligència artificial, es facilitarà la captació de talent en el teixit productiu valencià, així com l’organització i la impartició de cursos, conferències o congressos.

La Fundació ValgrAI té com a missió exercir el paper coordinador entre les universitats i altres sectors rellevants en activitats de formació, investigació, difusió i transferència tecnològica sobre intel·ligència artificial.