Justícia i Interior

El Consell aprova la derogació per la via d'urgència del decret de creació de la Unitat Valenciana d’Emergències

28/11/2023
  • Es tracta del Decret 13/2023, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea la Unitat Valenciana d’Emergències
  • La urgència està motivada per la necessitat de tramitar i publicar la derogació abans del 21 de febrer de 2024

El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria de Justícia i Interior, ha donat llum verda a la derogació per via d'urgència del Decret 13/2023, de 17 de febrer, pel qual es crea la Unitat Valenciana d’Emergències (UVE).

El Consell considera més lògiques i raonables altres fórmules de coordinació d'emergències, com una llei general de coordinació, l'efectivitat de la qual pot ser superior, a més d'assegurar més eficiència en la despesa pública. 

Com que el decret de creació de l'UVE establix el 21 de febrer de 2024 com a data d'implementació de la fase II, es declara la urgència per a reduir terminis i arribar a la tramitació i publicació del nou decret abans de l'entrada en vigor d'esta fase II.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) serà la responsable de realitzar els tràmits corresponents i els informes requerits per a tramitar este nou projecte de decret del Consell.