Presidència

El Consell modifica el decret de commemoració de la Constitució perquè la celebració es realitze en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana

28/11/2023
  • L'article 2 del Decret 218/2015 especificava que la celebració solemne per part del Consell es durà a terme a Alacant
  • L'objectiu és contribuir a una millor vertebració del territori i proximitat de les institucions
     

El Consell ha aprovat el decret que modifica el Decret 218/2015, pel qual es crea la distinció per la defensa dels drets i llibertats constitucionals, amb la finalitat que la celebració puga fer-se en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. 

El decret esmentat establia, en l'article 2, que la celebració solemne per part del Consell de l'aniversari de la Constitució Espanyola, que té lloc el 6 de desembre, es durà a terme a Alacant. 

D'esta manera, el decret aprovat pel Consell establix que esta celebració “es podrà dur a terme en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana”. 

Així mateix, s'ha modificat la redacció de l'article 4, que feia referència a realitzar altres actes commemoratius en altres llocs de la Comunitat Valenciana, de manera que s'indica que “el Consell podrà acordar la realització d'altres actes i activitats que considere oportuns entorn de la commemoració del dia de la Constitució Espanyola”. 

Esta modificació està justificada per la voluntat del Consell de contribuir a una millor vertebració del territori de la Comunitat Valenciana i a més proximitat de les institucions.