Presidència

El Consell aprova un conveni amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de València per a gestionar una borsa de personal funcionari

28/11/2023
  • La Generalitat finançarà amb 30.000 euros les despeses derivades de la participació de Cosital en la gestió de la llista
  • Els ajuntaments que, per vacant o baixes de llarga duració, no disposen de personal funcionari amb habilitació nacional poden recórrer a esta borsa

El Consell ha aprovat la subscripció d'un conveni entre la Presidència de la Generalitat i el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de la Província de València (Cosital) per a recaptar la col·laboració d'esta associació en la gestió d'una nova borsa de personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

En el marc d'eixe conveni, la Generalitat finançarà amb 30.000 euros les despeses derivades de la participació de Cosital en l'administració d'esta borsa d'ocupació, gestionada per la Direcció General d'Administració Local, en què voluntàriament s'inscriurà el personal funcionari interessat a exercir les seues funcions temporalment en municipis amb llocs vacants i problemes de gestió.

Per a formalitzar esta llista, la Generalitat pot comptar amb la col·laboració de les associacions professionals més representatives d'este personal, i el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de la Província de València, que és, per la seua naturalesa que té, l'entitat que complix este requisit a la província de València.

Així mateix, el conveni preveu el finançament d'accions formatives destinades al personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional organitzades pel Cosital.

Funcionament de la borsa

Les entitats locals que, per vacant, absències prolongades o baixes de llarga duració, no disposen de personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i es troben davant de greus problemes de gestió que n'impedixen el funcionament normal poden sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local fer ús de la borsa d'ocupació, tal com establix l'article 48 del Decret 92/2021, de 9 de juliol.

En esta llista, que està oberta a totes les subescales i categories, figuren els funcionaris i les funcionàries que expressament han decidit incorporar-s'hi. La crida es realitza per ordre de puntuació de mèrits, ateses, en tot cas amb caràcter preferent, la subescala i la categoria corresponents al lloc que s'ha d'ocupar.