Agricultura, Ramaderia i Pesca
Política Agrària Comuna

La Conselleria d'Agricultura flexibilitza les condicions d'aplicació dels ecorègims del Pla estratègic de la PAC

28/11/2023
  • El conseller José Luis Aguirre autoritza la mesura a causa de les condicions meteorològiques i els efectes que tenen sobre el camp i el bestiar
  • S'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat, en què pot consultar-se detalladament

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha publicat la resolució que establix excepcions en l'aplicació de requisits determinats vinculats als ecorègims de la PAC per a l'any 2024. Esta norma s'emmarca en la possibilitat que preveu la normativa estatal perquè les comunitats autònomes fixen criteris d'aplicació determinats en funció de les característiques agroclimàtiques del seu territori.

El conseller d'Agricultura, José Luis Aguirre, ha autoritzat l'adopció d'estes mesures a causa de les altes temperatures dels últims mesos, unides a la falta de precipitació, que han propiciat que el desenvolupament de diferents cultius i la producció de pastures determinades es veja minvada en diferents comarques.

Com a conseqüència, ha explicat Aguirre, “això ha generat problemes en el sector agrari, que han perjudicat sembres, collites i han alterat el ritme habitual de les pràctiques de cultiu, amb una incidència especial en l'obtenció de pastura i ferratge per al bestiar, així com amb l'extrema dificultat per a mantindre vives les cobertes vegetals en les condicions actuals del sòl”.

El conseller ha assenyalat que “també ha de reduir-se la pressió ramadera en les pastures per falta de producció i sobreexplotació en la temporada passada, per a permetre que la pastura es regenere amb més rapidesa i possibilitar l'augment de la resiliència dels sistemes pastorals”.

En esta situació, “flexibilitzar les condicions en què ha de desenvolupar-se la pràctica agrària per a donar compliment als ecorègims és imprescindible, atés que els titulars d'explotació es veuen exposats a factors externs que no poden controlar i que condicionen el desenvolupament de la seua activitat”.

Estes mesures de flexibilitat als requisits que han de complir els beneficiaris de les ajudes als ecorègims previstes en el PEPAC s'han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat.

Per als ecorègims vinculats a l'activitat ramadera s'ha reduït el temps mínim de pasturatge obligatori a 90 dies i la càrrega ramadera mínima i màxima en comarques determinades. A més, s'ha fixat un percentatge mínim de rotació del 35 %, junt amb un percentatge màxim de guaret del 30 % en el cas de l'ecorègim de rotació de cultius.

En el cas del manteniment de cobertes vegetals s'ha establit un període per al manteniment d'estes entre l'1 de novembre i el 29 de febrer. I en cas de la pràctica vinculada al cultiu de l'arròs s'ha fixat el període d'inundació hivernal mínim entre els dies 15 de novembre i 15 de gener.