Hisenda, Economia i Administració Pública

La Conselleria d’Hisenda licita el nou contracte de serveis financers de la Generalitat i el seu sector públic per un import de 121,6 milions d’euros

02/12/2023
La Conselleria d’Hisenda licita el nou contracte de serveis financers de la Generalitat i el seu sector públic per un import de 121,6 milions d’euros
  • La nova licitació incorpora nous sistemes de pagament d'impostos i taxes de la Generalitat
  • El secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament destaca l'interés de les entitats bancàries per participar en el contracte, la qual cosa demostra que veuen la Generalitat com un client que genera “credibilitat”

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública ha licitat el contracte de serveis financers de la Generalitat i el sector públic valencià per un import de 121.600.506,75 euros (IVA no inclòs) i un termini de duració de dos anys, prorrogable per dos períodes addicionals d’un any.

Cal recordar que l’anterior contracte, licitat en 2019, va tindre l’última pròrroga possible des de l’1 de febrer de 2023 fins al pròxim 31 de gener de 2024.

L’objecte d’este contracte és establir les condicions financeres de diverses operacions entre l’Administració de la Generalitat i els ens del seu sector públic i les entitats financeres. El contracte també inclou els comptes dels centres docents públics no universitaris i les operatives del sector públic.

La licitació d’este contracte inclou com a principal canvi la introducció de nous sistemes de pagament d’impostos i taxes de la Generalitat. En esta línia, cal destacar que l’Agència Tributària Valenciana ja va habilitar el 27 de novembre passat el pagament de taxes autonòmiques i impostos a través de la plataforma Bizum en la pàgina web de l’ATV, amb la finalitat de facilitar als contribuents valencians el compliment de les seues obligacions tributàries.

El secretari autonòmic d’Hisenda i Finançament, Eusebio Monzó, ha destacat que amb esta licitació “pretenem dotar de línies de crèdit que donen liquiditat la Tresoreria de la Generalitat en els moments en els quals hi haja falta de liquiditat, així com contractar els serveis necessaris per a recaptar els tributs, realitzar els seus pagaments i les transferències”.

“D’una banda, necessitem els bancs per a dur a terme totes les opcions de la Tresoreria i, d’altra banda, línies de crèdit que ens permeten fer front a les necessitats de liquiditat pròpies de l’operativa diària”, hi ha afegit Eusebio Monzó.

Serveis bancaris

Els serveis financers que s’inclouen en este contracte són la concessió de línies de crèdit i els serveis bancaris de comptes, recaptació, cobraments i pagaments, ja que són necessaris per al normal funcionament de la Tresoreria de la Generalitat i el sector públic valencià.

En concret, els serveis financers que es pretenen contractar amb les entitats de crèdit són, entre altres, obertura de comptes operatius; contractació de pòlisses de crèdits; préstecs de Tresoreria; confirmació de pagaments a proveïdors de la Generalitat; tràmits per a la recaptació de tributs i ingressos en general; sistemes de cobrament per TPV, deute en compte, transferències i Bizum; comptes restringits d’ingressos i dels serveis territorials d’Hisenda, i depòsits de fiances o ingrés de xecs.

També s’inclouen serveis de transferències a l’estranger des del compte operatiu; comptes de centres docents públics no universitaris; comptes de les institucions de la Generalitat i operatives del Sector Públic; participació en els convenis financers que realitze la Generalitat; col·locació d’excedents de tresoreria; caixers automàtics i caixes de seguretat; gestió d’embargaments d’ajuntaments; pagaments pel sistema de caixa fixa; comptes de fons a justificar, i avals bancaris a favor de la Generalitat.

Segons el secretari autonòmic d’Hisenda, de les reunions i comunicacions mantingudes prèviament amb els responsables de banca institucional, es percep que hi ha interés de les entitats bancàries a participar en el contracte, “la qual cosa demostra que veuen la Generalitat com un client que genera credibilitat i en el qual confien”.

Requisits

Podran participar en esta nova licitació les entitats de crèdit (bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit) espanyoles o estrangeres que estiguen legalment constituïdes i autoritzades per a operar a Espanya. A més, podran concórrer de manera individual o en unió amb altres entitats.

Les entitats hauran d’estar inscrites en el Registre d’entitats de crèdit del Banc d’Espanya i, per a presentar ofertes en el nivell 1, hauran de disposar d’un total d’actius en balanç superior als 60.000 milions d’euros i un mínim de 150 oficines bancàries a la Comunitat Valenciana. Per la seua banda, les entitats amb un import d’actius en balanç inferior, només podran participar en la licitació en el nivell 2.

A més, les entitats han d’haver fet serveis de naturalesa igual o similar que els que constituïxen este contracte durant els últims tres anys, i les entitats que resulten adjudicatàries hauran de ser entitats de crèdit que operen i tinguen oficines obertes a la Comunitat Valenciana.

Les entitats de crèdit interessades podran presentar oferta fins al pròxim 20 de desembre i l’obertura d’ofertes tindrà lloc els dies 21 i 26 desembre.

Així mateix, els licitadors hauran de presentar les seues ofertes de manera telemàtica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic i cada licitador només podrà presentar una proposició, i no podrà subscriure cap altra en unió amb altres entitats si ho ha fet individualment o figurar en més d’una de les unions que concórreguen a la licitació.

En este sentit, Eusebio Monzó ha convidat el sector financer “a presentar-se a este contracte” i confia que ho faça un nombre elevat d’entitats, “ja que s’estan fent moltes consultes per a preparar les ofertes”.

Compromís social

Cal recordar que, per l’interés general, en la valoració de les propostes que presenten els licitadors s’inclouran criteris de baremació relatius al compromís social de l’entitat financera en cas que hi haja empat.

Així, es valoraran les entitats que acrediten que no apliquen actuacions de desnonament d’ocupants d’habitatges en el marc de processos judicials d’execució hipotecària, i que oferisquen la possibilitat de dació per paga dels seus deutors hipotecaris, a més de la possibilitat de lloguer social.

Igual que l’anterior contracte, s’hi incorpora que els plecs valoren el nombre de comptes bàsics oberts a clients que es troben en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió financera (gratuïts).

Galeria d'imatges