Justícia i Interior
Justícia gratuïta

Justícia modifica el barem del torn d'ofici per a millorar la retribució dels lletrats en els desnonaments

01/12/2023
  • Es podran abonar fins a cinc incidents en processos de desnonament, ja que fins ara es preveia un incident per procediment
  • Elisa Núñez: “Esta mesura recull una reivindicació dels col·legis d'advocats, ja que el nombre d'incidents en els desnonaments és molt elevat i era molt injust que els lletrats d'ofici no veren retribuït el seu treball”

La Conselleria de Justícia i Interior ha modificat els mòduls i les bases econòmiques del Reglament d’assistència jurídica gratuïta, coneguda com a torn d’ofici, amb l’objectiu de millorar la retribució dels lletrats que treballen en els procediments de desnonaments.

D’esta manera, es podran abonar un màxim de cinc incidents en processos de desnonament enfront de només un, que es preveia fins ara en el reglament.

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha explicat que “esta mesura recull una antiga reivindicació dels col·legis d’advocats, ja que el nombre d’incidents que es produïxen en els procediments de desnonament és molt elevat i era molt injust que els lletrats d’ofici no veren retribuït el seu treball”.

Elisa Núñez ha destacat que “des de la Conselleria de Justícia ens hem compromés a dignificar el treball tant dels funcionaris de Justícia com el dels lletrats del torn d’ofici, perquè reben una retribució justa i perquè els ciutadans tinguen accés a una assistència jurídica gratuïta de qualitat”.

Nou mòdul de compensacions per a desnonaments

La Conselleria de Justícia i Interior ha publicat en el DOGV del dia 30 de novembre l’ordre per la qual es modifiquen els mòduls i les bases econòmiques de compensació de l’annex II del Decret 175/2021, de 29 d’octubre, del Consell, del Reglament d’assistència jurídica gratuïta, en què s’establixen les quanties aplicables en la tramitació dels expedients que realitzen els respectius col·legis professionals.

En esta ordre es recull la proposta formulada pel Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, amb la finalitat de crear un nou mòdul per a la compensació d’actuacions professionals pels incidents en matèria de desnonament amb un màxim de cinc per procediment, mentre que fins ara es preveia un incident per procediment.

En este sentit, la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (BOE 124, 25.05.2023), modifica la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, entre altres, en relació amb els procediments de desnonament, que suposa un increment en el nombre d’incidents processals amb una finalitat garantista per a les persones vulnerables, que es recullen en la disposició final cinquena de la llei pel dret a l’habitatge esmentada.

Per a l’elaboració d’esta ordre s’ha donat tràmit d’audiència al Consell Valencià de Col·legis d’Advocats, a través de la representació que ostenta dels col·legis de l’advocacia de la Comunitat Valenciana, afectats per l’ordre.