Hisenda, Economia i Administració Pública

La Generalitat desenvolupa projectes d'importància estratègica per a la Comunitat dins dels programes FEDER i FSE+ 2021-2027 per import de 444 milions d'euros

04/12/2023
La Generalitat desenvolupa projectes d'importància estratègica per a la Comunitat dins dels programes FEDER i FSE+ 2021-2027 per import de 444 ...
  • Es finançarà projectes d'I+D desenvolupats pels centres tecnològics de la Comunitat en col·laboració amb empreses
  • Està prevista la construcció d'una nova línia de metro entre l'Hospital de La Fe i la resta de la ciutat de València, que dotarà d'una connexió de transport públic ràpid, segur i sostenible
  • Des de Labora es convocaran ajudes per a la contractació per entitats privades de col·lectius de difícil inserció

La Generalitat, a través de la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic, implementarà diverses operacions d'importància estratègica durant el període de programació 2021-2027 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Comunitat Valenciana i Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana per un import global de 444 milions d'euros, dels quals la Unió Europea cofinança el 60 %.

En concret, pel que fa al programa FEDER, es preveu finançar operacions per un import de 267,7 milions d'euros al llarg de tot el període de programació, mentre que en el cas del programa FSE+ s'han previst executar operacions d'importància estratègica per un import global de 176,4 milions d'euros al llarg d'eixe mateix període.

La consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, ha subratllat que la Generalitat aposta per un ús eficient i adequat dels fons europeus amb la finalitat d'executar tots els projectes sense que es perda cap euro perquè són un instrument “essencial" per a obtindre més recursos i finançament per a projectes que permeten la transformació de l'economia valenciana.

Ruth Merino també ha assenyalat que, en coordinació amb la Direcció General de Projectes Estratègics, la finalitat és que la Comunitat Valenciana resulte atractiva a grans inversors i empreses estrangeres o d'altres regions espanyoles per a poder situar centres de producció, logístics i de distribució que fomenten l'economia circular, la formació i l'ocupació sostenible i de qualitat.

Principals actuacions del programa FEDER

Pel que fa al programa FEDER, s'ha previst executar al llarg de tot el període de programació operacions d'importància estratègica com les de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que finançarà projectes d'I+D desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb empreses, amb l'objectiu d'incrementar la inversió privada en I+D+I en les empreses valencianes i la transferència dels resultats obtinguts.

Per la seua banda, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (DGTIC) durà a terme projectes de connectivitat digital per a la mateixa Generalitat que busca consolidar-se com una administració transparent, accessible, àgil i interconnectada. Per a arribar a això, és necessari que hi haja una transformació digital amb la ciutadania i les empreses mitjançant la modernització i millora dels serveis digitals a través de les tecnologies actuals consolidades o aquelles més innovadores que aporten valor afegit.

Així mateix, la Direcció General de Costes, Ports i Aeroports executarà projectes d'obres de defensa i protecció de ports de la Generalitat amb l'objectiu de millorar la resistència de les obres d'abric enfront de futurs temporals extrems relacionats amb el canvi climàtic i l'augment del nivell del mar com a efecte directe, segons l'avaluació de conseqüències i danys dels temporals marítims i climatològics.

Des de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) està prevista la construcció d'una nova línia de metro/tramvia de connexió entre l'Hospital de La Fe i la resta de la ciutat de València, que dotarà l'hospital més important de la Comunitat d'una connexió de transport públic ràpid, segur i sostenible, que millorarà la connectivitat a la ciutat i estalviarà temps en desplaçaments, i que s'enquadra en el marc del Pla de mobilitat metropolitana sostenible de l'àrea de València.

Igualment, la Conselleria de Sanitat continuarà invertint per a aconseguir un sistema de salut més sostenible i eficient a la Comunitat Valenciana, i ampliarà els espais assistencials per a poder atendre més pacients. Així, està prevista, entre altres inversions, l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari de València.

Projectes de l'FSE+

Respecte al programa FSE+, s'han previst executar al llarg de tot el període de programació operacions d'importància estratègica per un import global de 176,4 milions d'euros.

En concret, des de Labora duran a terme convocatòries d'ajudes per a la contractació per entitats privades de col·lectius de difícil inserció.

Per part de Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge es duran a terme convocatòries d'ajudes per a executar els programes d'itineraris d'inclusió social per entitats locals i també el programa Kumpania d'acompanyament educatiu per a la població romaní.

Finalment, des de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació es continuarà donant suport a l'increment de l'oferta de Formació Professional de grau mitjà o grau superior, mentre que des de l'IVAJ es duran a terme iniciatives per a posar en marxa l'educació no formal per a joves en risc d'abandó del sistema educatiu.

Programes FEDER i FSE+ 2021-2027

El programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana per a 2021-2027 està dotat amb més de 1.198 milions d'euros, dels quals la Generalitat destinarà 479,5 milions amb fons propis, mentre que la Unió Europea destinarà 719 milions, que equivalen al 60 %, per a donar resposta a les necessitats d'inversió més rellevants a la Comunitat Valenciana durant els pròxims anys.

En este sentit, el director general de Fons Europeus i Sector Públic, Jesús Gual, ha explicat que el nou programa FEDER perseguix “finançar inversions en projectes que fomenten la competitivitat empresarial, la transició cap a una economia baixa en carboni, l'eficiència energètica, la protecció dels recursos naturals, la I+D+i o la digitalització, que redunden en el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació, però també en una major cohesió en termes mediambientals, socials i econòmics, i en la qualitat de vida de la ciutadania valenciana”.

A més, les actuacions i projectes que s'executaran amb càrrec al programa del Fons Social Europeu+ de la Comunitat Valenciana per al període 2021-2027 preveuen una inversió total de 570 milions d'euros, dels quals 226,73 milions -el 40 per cent- són aportats per la Generalitat i 343,20 milions -el 60%- per la Unió Europea.

Jesús Gual també ha indicat que el nou programa FSE+ de la Comunitat Valenciana 2021-2027 “està orientat especialment a fomentar l'ocupació i el mercat de treball, a lluitar per la inclusió social i contra la pobresa, impulsar l'educació, la joventut i la formació, així com la innovació social. Amb el nou FSE+ es continuarà fomentant l'ocupació, inclusió social, formació i joventut, i també s'incorporen nous projectes en àrees com l'habitatge, la integració de comunitats marginades com el poble romaní o la infància”.

Galeria d'imatges