Hisenda, Economia i Administració Pública

La Generalitat començarà el pròxim mes de gener la restauració del Palau de Calatayud

07/12/2023
La Generalitat començarà el pròxim mes de gener la restauració del Palau de Calatayud
  • Les obres tenen un pressupost de 8,9 milions d'euros, un termini previst d'execució de 24 mesos, i permetran recuperar més de 3.800 metres quadrats d'ús administratiu
  • Ruth Merino: “Es pretén conservar el patrimoni arquitectònic dels valencians combinant el valor cultural i històric d'este edifici alhora que se li dona un ús administratiu”

La Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, a través de la Direcció General de Patrimoni, iniciarà el mes de gener vinent les obres de restauració integral del Palau de Catalayud, propietat de la Generalitat.

La consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, ha subratllat que un dels fonaments d'esta rehabilitació “és conservar el patrimoni arquitectònic dels valencians combinant el valor cultural i històric d'este edifici alhora que es dona un ús administratiu a un edifici tan emblemàtic. Considerem que donar-li un ús d'albergar seus institucionals al servei del ciutadà és la millor manera d'optimitzar i preservar el patrimoni de la Generalitat”.

Les obres de rehabilitació compten amb un pressupost de 8.876.211 euros (IVA inclòs) i l'empresa constructora Víctor Tormo, S. L. serà l'encarregada de dur a terme estes obres. Està previst que els treballs duren 24 mesos i permetran recuperar 3.830,35 metres quadrats d'ús administratiu. 

El Palau de Calatayud és un bé immoble del patrimoni cultural valencià que està situat en el conjunt històric de la ciutat de València; en concret, en l'entorn de protecció dels béns d'interés cultural de la casa vestuari, la catedral, la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats i en l'Àrea de Protecció Arqueològica de Ciutat Vella.

Té l'accés principal al carrer Miquelet número 5 i ocupa gran part de l'illa d'edificis formada per este carrer i els adjacents (carrers Sant Calze i Forn dels Apòstols).

Intervenció unitària

La Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, com a promotora de les obres, ha abordat la redacció del projecte després de realitzar diverses intervencions prèvies (excavació arqueològica preliminar, demolició i retirada d'envans i revestiments impropis, anàlisi estructural i alçament de planimetria amb tècniques làser escàner) que han permés conéixer l'estat actual de l'edifici i el subsol d'este.

L'immoble, compost per dos edificis històrics, mai ha sigut objecte d'una intervenció unitària, sinó d'una suma d'intervencions puntuals al llarg dels anys de més o menys envergadura que han tingut com a resultat un edifici amb moltes mancances de funcionament, sobretot referent a matèria d'accessibilitat i seguretat, i que van motivar-ne el desallotjament en 2015.

D'esta manera, per a poder restituir-ne l'ús administratiu i afectar-lo al domini públic de la Generalitat, l'edifici ha de ser objecte d'una obra important de rehabilitació i restauració que resolga tots els problemes que té, en recupere els valors culturals i patrimonials originals i els concilie amb les exigències de la normativa tècnica vigent per a les edificacions i les seues instal·lacions, i els requisits funcionals propis de l'ús administratiu per al qual es destinarà.

En este sentit, Ruth Merino ha assenyalat que amb esta actuació que començarem d'ací a poc temps, “fem valdre les troballes arquitectòniques a la recerca d'eixa harmonia que trobem en la recuperació, en el foment i en la posada en relleu del patrimoni dels valencians amb la funcionalitat en els usos d'un edifici del segle XXI”.

Per a abordar el projecte s'ha partit de la informació obtinguda sobre l'immoble en les fases d'estudi previ històric i arqueològic que es van realitzar durant l'any 2017. Així mateix, s'adequa a les condicions que exigix la normativa sectorial d'habitabilitat, accessibilitat, seguretat, salubritat i eficiència energètica.

Conservació d'estructura i façanes

Les obres de rehabilitació seran conseqüents amb la conservació dels valors propis definitoris dels dos edificis històrics que componen l'immoble. A més, la intervenció pretén mantindre tant l'estructura, configuració espacial i volumetria existents, com tots els elements visibles des de vials i espais lliures públics.

D'esta manera, les façanes es mantindran intactes i solament es faran els treballs de consolidació i restauració necessaris, així com la substitució de les fusteries de fusta per unes altres del mateix material, però amb els estàndards de qualitat i aïllament actuals, que milloraran de manera considerable l'eficiència energètica de l'edifici.

Igualment, en el Palau de Calatayud es mantindran els elements que constituïxen l'esquema tipològic bàsic, especialment l'escala principal i les sales nobles, així com els elements decoratius, els paviments i les fusteries originals. En el cas de l'edifici que es troba al carrer Forn dels Apòstols 3, se'n mantindrà l'estructura, les façanes, la coberta, el vestíbul i l'escala.

Una altra de les premisses del projecte ha sigut que la planta baixa de l'immoble, d'accés al públic, complisca els requisits en matèria d'accessibilitat. Per a aconseguir este objectiu, els dos accessos al conjunt seran accessibles des de la via pública mitjançant rampes que compliran la normativa d'accessibilitat arquitectònica.

Així mateix, amb esta actuació es fan valdre les restes de les estructures muràries que han quedat fossilitzades en la mitgera entre els dos edificis, els quals han sigut datats d'època islàmica i posteriors. El projecte tracta de conciliar l'ús administratiu de l'edifici amb mostrar a la ciutadania alguns elements del patrimoni cultural que són testimoni de les transformacions que ha patit la ciutat de València al llarg dels segles.

Les intervencions de restauració se centraran en la part de l'immoble que correspon al Palau de Calatayud. Estes pretenen preservar els valors del palau, per la qual cosa se'n mantindrà la distribució original, principalment en les sales nobles de les plantes de la primera a la tercera, l'escala principal i els corredors.

Recuperació paviments Nolla i colors originals

Igualment, la restauració abordarà la recuperació dels revestiments originals, com els paviments de gres de Nolla i de rajoles hidràuliques, les decoracions dels falsos sostres i de parets. També s'hi durà a terme la recuperació dels colors originals, d'acord amb l'estudi del color realitzat en la fase d'estudi, mentre que les fusteries interiors de fusta originals també seran objecte de restauració, igual que la resta de decoracions.

Com a resultat de l'anàlisi realitzada sobre l'edifici, es va posar de manifest l'existència d'un mur de tàpia d'època medieval conservat en perfectes condicions. El valor històric i constructiu que té mereix que es recupere i se'n traga profit, ja que és un element objecte de museïtzació.

A més, es respectarà la distribució original de les estances principals on se situaran els despatxos i les zones de treball dels departaments de la Generalitat, en què serà necessari adequar les instal·lacions.

Eficiència energètica

Per part seua, la intervenció en la coberta del palau consistirà a eliminar les cobertes de policarbonat dels patis interiors. S'hi instal·larà una coberta a una aigua de vidre amb cèl·lules fotovoltaiques integrades que cobrirà els dos patis i que no sobrepassarà l'altura de l'antic castellet de la vella escala d'accés. D'esta manera, la instal·lació fotovoltaica reduirà el consum energètic de l'edifici mitjançant la utilització d'energia neta.

Finalment, cal assenyalar que també serà objecte del projecte la modernització de totes les instal·lacions de l'immoble, elèctrica, telecomunicacions i climatització per a complir els requisits actuals.

El director general de Patrimoni, Toni Woodward, ha indicat que d'esta manera “aprofitem la sinergia en l'optimització de recursos propis de la Generalitat tant en els àmbits arqueològic, cultural i històric com en la reducció dels costos de funcionament, una col·laboració que podem catalogar-la d'estratègica en una gestió eficient i eficaç del patrimoni”.

Orígens

El Palau de Calatayud és una obra important d'arquitectura burgesa dissenyada en 1907 per l'arquitecte Juan Luis Calvo, que seguix l'estil eclèctic de final del segle XIX amb una preferència per plasmar elements neobarrocs.

En 1980 la Generalitat va comprar el Palau de Calatayud i, posteriorment, en 1986 va adquirir dos edificis contigus i confrontants amb l'anterior en els números 3 i 5 del carrer Forn dels Apòstols, on originàriament va haver-hi un habitatge i un forn de pa. L'immoble actual és la unió dels tres edificis, i el conjunt es coneix amb el nom de Palau de Calatayud.

La façana principal es troba al carrer del Micalet i durant anys va albergar diverses dependències administratives de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, així com de l'antiga Conselleria de Transparència en la seua primera etapa, entre d'altres.

Galeria d'imatges