Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

El Consell aprova convenis amb la UV i el CSIC per a impulsar tecnologies habilitadores en intel·ligència artificial a través de València Regional Innovation Hub

05/12/2023
  • L'acord amb la Universitat de València preveu una subvenció de 27.058 euros i el conveni amb l'Agència Estatal del Consell Superior d'Investigacions Científiques té un import de 31.582 euros
  • La Generalitat dota, en el seu conjunt, amb 908.470 euros la participació de 12 entitats en este programa, que permet la incorporació de la Comunitat en la Xarxa Europea de Centres d'Innovació 

El Consell ha autoritzat dos convenis de col·laboració de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme amb la Universitat de València (UV) i amb l’Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CISC), per a impulsar el projecte europeu València Regional Digital Innovation Hub (InnDIH), que se sumen als quatre convenis ja autoritzats en el ple anterior.

Els nous convenis subscrits pel Consell amb la Universitat de València, amb una subvenció de 27.058 euros, i amb l’Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques, per import de 31.582 euros, se sumen als quatre convenis ja aprovats pel Ple amb la Universitat Politècnica de València, amb una dotació de 62.363 euros; la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, amb 172.568 euros; Inndromeda, per 171.074 euros, i el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, per valor de 65.578 euros.

Mitjançant el conjunt d’estos acords, la Generalitat subvenciona, per tant, amb un total 908.470 euros, l’execució del programa InnDIH, que està cofinançat per la Comissió Europea en el marc del Programa digital europeu 2021-2027, el qual suposa la incorporació de la Comunitat Valenciana a la Xarxa Europea de Centres d’Innovació.

La resta d’entitats que formen part del projecte i reben subvenció de la Generalitat són l’Institut Tecnològic d’Informàtica, amb una dotació de 107.562 euros; l’Associació d’Investigació de la Indústria Tèxtil, amb 46.151 euros; la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana, amb 10.002 euros; Innsomnia, amb 78.805 euros; l’Institut de Biomecànica de València, amb 28.086 euros, i la Xarxa d’Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació, amb 107.641 euros.

La Generalitat subvenciona així la participació en el programa València Regional Digital Innovation Hub de 12 organismes valencians de l’àmbit de la investigació i la innovació.

El projecte té com a finalitat promoure l’ús de tecnologies habilitadores en intel·ligència artificial, la computació d’alt rendiment, la ciberseguretat, les dades massives i la robòtica, tant en les empreses com en el sector públic, de manera que repercutisquen en millores en la productivitat i l’eficiència del teixit productiu i en una automatització que afavorisca l’agilitat en la tramitació i l’estalvi de recursos en l’Administració.

Entre les activitats subvencionables objecte dels convenis s’inclouen el suport a les empreses i administracions públiques per a l’elaboració de test de nivell de maduresa digital; l’impuls del treball en xarxa d’empreses emergents i el desenvolupament de nous models de negoci, o l’habilitació de capacitats bàsiques de govern digital.

També es busca millorar la interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració, col·laborar en un intercanvi bidireccional de serveis amb European Digital Innovation Hub Network, així com promoure la formació especialitzada, l’impuls de la intel·ligència artificial i l’acompanyament a les empreses en el seu accés a canals de finançament.